Vi tegner linjene til morgendagens samfunn

Med et bredt spekter av kompetanse bidrar NIRAS til å takle et stort antall store samfunnsmessige utfordringer.

Building facade of Frederiksbjerg School, Copenhagen

Vi tegner linjene til morgendagens samfunn

Med et bredt spekter av kompetanse bidrar NIRAS til å takle et stort antall store samfunnsmessige utfordringer.

Two employees standing by a table

Våre medarbeidere

Two women talking together. Charlotte Riis (CER)

Presse

I NIRAS mener vi at kunnskap skaper en forpliktelse. Vi legger vekt på åpenhet og troverdighet i i vårt forhold til media.

Four boys playing in the river

Samfunnsansvar

Gjennom de mer enn 7000 prosjektene, gir NIRAS sitt bidrag til å møte FNs bærekraftige utviklingsmål. I vår egen praksis legger vi vekt på ansvar og etikk.