Headerbillede NIRAS Norge

Om NIRAS

Vi bygger morgendagens samfunn bærekraftig

Hvordan bygger man en CO2-nøytral juicefabrikk? Hva kreves for å bygge ut jernbanenettet på det ulendte Østlandet? Hvordan bør verdens beste barnesykehus bygges? Og hva skal til for å beskytte sjøpattedyr, fisk og fugleliv når den kommende energiøya skal anlegges i Nordsjøen? Det er den typen spørsmål NIRAS finner svar på.

NIRAS er et rådgivende ingeniørselskap med sterke markedsposisjoner i Nord-Europa og globale prosjektleveranser. Fra våre 61 kontorer i Europa, Asia, Afrika, Nord- og Sør-Amerika jobber vi med 7000 pågående prosjekter. Men uansett hvor i verden du møter oss, er hjørnesteinen i arbeidet vårt digitalisering, bærekraft og kvalitetsrådgivning.   

Kunnskap forplikter

Våre 3000 ansatte er ikke bare en viktig del av selskapet. Våre ansatte er NIRAS – fordi det vi selger er kunnskap som skaper bærekraftig fremgang. Vi ansetter folk som står opp om morgenen hver dag med ambisjoner om å skape bedre liv og levekår.

Det er derfor NIRAS er frontløper når det gjelder å realisere målbare fremskritt innenfor FNs 17 bærekraftsmål. Vi støtter bærekraftsmålene aktivt, men erfaringen vår går mye lenger tilbake. Faktisk har vi jobbet med bærekraft i mer enn 30 år – lenge før begrepet oppstod.

NIRAS ble grunnlagt i 1956. På den tiden var Grønland vårt primære marked, og rådgivningen var først og fremst rettet mot miljøområdet. I dag jobber vi over hele verden med forretningsområdene bygg, infrastruktur, utviklingsbistand, prosessindustri, forsyning og miljø, samt data, analyse og planlegging.

årsregnskap årsrapport

Se årsresultatet vårt for 2023

3000

ansatte

61

kontorer

7000

prosjekter