Windmill Farm NS 08948

Havvind

NIRAS har levert konsulenttjenester til havvindenergisektoren i mer enn 30 år, og vi har omfattende ekspertise og erfaring med planlegging, konstruksjon, drift og avvikling av havbaserte vindparker over hele verden.

I Norge har vi et dedikert havvindteam i beredskap for å støtte havvindutviklingen i Norge med bred marin-, miljøvitenskapelig og teknisk kompetanse. Vi er vant til å jobbe med og lede store tverrfaglige prosjekter og vil kunne veilede og rådføre våre kunder gjennom alle faser av et havvindprosjekt.  

NIRAS har svært god erfaring med å vurdere effekter på miljøet som følge av etablering av havvindparker, dvs. utført tidligfase miljøutredninger og miljøkonsekvensutredninger (EIA), som fungerer som beslutningsgrunnlag for planlegging og tillatelser, og konstruktiv dialog mellom vindkraftselskaper, interessenter, og myndigheter. 

I NIRAS støtter vi kundene våre med å realisere potensialet for vindkraft til havs ved tverrfaglige miljø- og ingeniørtjenester. Vi har omfattende intern teknisk kompetanse som inkluderer ekspertise innen: 

 • Det fysisk- og kjemiske miljøet 

 • Det biologiske/økologiske miljøet 

 • Måling og overvåking av miljø 

 • Tillatelser og søknader 

 • Myndighetskontakt og medvirkningsprosess 

 • Miljøkonsekvensutredninger (EIA) 

 • Marin arealplanlegging 

 • Beskyttelse, restaurering av natur, og naturpositive løsninger 

 • Modelleringer, f.eks av undervannsstøy 

 • Sirkulær ressursforvaltning 

 • LCA og klimagassberegninger 

 • Helse og sikkerhet 

Vi realiserer den grønne energiomstillingen på et globalt nivå

Tjenester

Utvalgte prosjekter

Pålitelig partner for bærekraftig realisering av havvind

Prosjektutvikling- og styring 

Vi har erfarne prosjektledere med ekspertise innen utvikling og styring av budsjetter, arbeidsplaner, og koordinering av komplekse team. Vi har fokus på risikostyring, og vi bruker vår egen erfaring og prosedyrer for å identifisere, evaluere og håndtere risiko knyttet til prosjektlevering, miljøet og, viktigst av alt, helsen og sikkerheten til de involverte i prosjektet. 

Miljøekspertise 

NIRAS har nasjonal og internasjonal erfaring innen miljø- og samfunnskonsekvensutredninger (Environmental and Social Impact Assessments (ESIA)), samt koordinering og styring av slike tverrfaglig og komplekse prosjekter. Vårt team av interne eksperter har omfattende erfaring innen det biologiske, kjemiske og fysiske marine miljøet. Våre tekniske eksperter gir også ekspertrådgivning til konsekvensutredninger som håndteres internt av kunder eller andre aktører. Vi har en enestående suksesshistorikk, og vårt arbeid har ført til eller bidratt til vurderinger av noen av de største havvindprosjektene som hittil er gjennomført i verden. Vår miljøkompetanse strekker seg til alle faser, og til relevante installasjoner tilknyttet havvindparker, dvs. kabeltraseer, havneanlegg mm. Dette involverer også rådgivning i søknadsprosesser for utbygging langs kysten (innenfor grunnlinja).  

Tillatelser og godkjennelser 

NIRAS har flere tiår med erfaring med å definere og skaffe de tillatelsene og godkjennelsene som kreves for å bygge og drive offshore vindparker og tilhørende infrastruktur. Vi samarbeider tett med våre kunder for å sikre at eventuelle tiltak og vilkår knyttet til tillatelser og godkjennelser er så rimelige, proporsjonale og relevante som mulig. Når nødvendige tillatelser og godkjennelser er innhentet, hjelper vi våre kunder med å oppfylle eventuelle vilkår, inkludert overvåkningskrav, på en effektiv og kostnadsnyttig måte. 

Utforsk vårt nettverktøy for havvindparker

Offshore Windfarms Web Tool er et interaktivt kart over alle vindparkprosjektene som NIRAS har jobbet med, som inkluderer både prosjektnivå og plannivå.

Ta kontakt

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

Vilde Melvik

Vilde Melvik

Senior Discipline Manager

Oslo, Norway