Due Diligence And Lenders Advice

Due Diligence og rådgivning til investorer

Uavhengig ekspertrådgivning til selgere, långivere og investorer.

NIRAS tilbyr pålitelige og uavhengige eksperttjenester innen teknisk, økonomisk, samt miljømessig, sosial- og styringsmessig rådgivning gjennom hele transaksjonsprosessen. Vi hjelper selgere, långivere og investorer med å forstå og håndtere risikoene prosjektene kan innebære. 

Enten du vurderer å kjøpe eller selge en eiendom eller en bedrift, kan det hende du trenger en vurdering av dagens miljøtilstand. En EDD-prosess er av stor betydning for en rettferdig handel for både kjøper og selger. Som kjøper kan du på bakgrunn av en EDD håndtere uforutsette utgifter, stille krav til selger og vurdere utgifter til ulike scenarier på et informert grunnlag. 

Selger får utarbeidet en aktuell tilstandsrapport og får pris på ev forebyggende tiltak, som danner et godt grunnlag for en forhandlingsprosess i salgssituasjonen. 

Gjennom en individuelt tilpasset prosess på inntil tre faser organiserer vi din prosess slik at du som kjøper eller selger kan skaffe deg en oversikt over miljørisiko, forurensningsforhold, myndighetskrav mm. Ekspertene våre vurderer potensielle utfordringer og kartlegger potensiell økonomisk risiko samt potensielle muligheter for forbedring. 

Uavhengig ekspertrådgivning 

Vår rådgivning bygger på flere tiår med erfaring innen havvind og en dyp forståelse av tekniske problemstillinger knyttet til design, tillatelser, konstruksjon og effektiv drift av havvindprosjekter i etablerte markeder og markeder under utvikling.  

Eksempler på vår relevante ekspertise inkluderer: 

Forretningsmessig: 

  • Utvikling og gjennomgang av forretningsplaner 
  • Analyse av vindressurser og utbytte 
  • DEVEX/CAPEX/OPEX/ABEX-modellering, optimalisering og benchmarking 

Miljø: 

  • Gjennomgang av status og gyldighet av tillatelser og samtykker 
  • Konsekvensutredning (EIA/ESIA) for å møte lokale og internasjonale standarder 
  • Evaluering av prosjektets ytelse i forhold til internasjonale standarder (IFC Performance Standards, Equator Principles) 

Ingeniør: 

  • Teknisk gjennomgang av design og byggeplaner 
  • Evaluering av integritet og operasjonell ytelse 
  • Sertifiseringer og tilhørende dokumentasjon 
  • ESG-kriterier / bærekraftkriterier 

ESG-kriterier / Bærekraftkriterier  

De som finansierer havvindparker trenger en klar forståelse av de risikoene de tar. For prosjekter i nye og fremvoksende markeder kreves det en dypere innsikt for å forstå hvordan miljøet og berørte samfunnsinteresser beskyttes, samt tiltakene som er på plass for å sikre god styring av forsyningskjeder og arbeidsforhold. 

Vi bruker vår tekniske ekspertise og omfattende erfaring med å arbeide i og med utviklende økonomier for å evaluere miljøytelse, beskyttelse av biodiversitet, sosiale påvirkninger, sikkerhet i forsyningskjeder og andre styringsmessige spørsmål. Vi har grundig og godkjennskap til internasjonale investeringsprinsipper og ytelsesstandarder, samt evaluering av prosjekter i forhold til disse. 

En strukturert og systematisk tilnærming til due diligence 

NIRAS har utviklet en rekke interne verktøy for å legge til rette for en strukturert og systematisk tilnærming til due diligence og en objektiv, transparent vurdering av ESG- og bærekraftspørsmål. 

Vi har brukt disse verktøyene for å forberede prosjekter for salg og innkommende investeringer, samt for å støtte den due diligence-prosessen som utføres av långivere og investorer. 

Vi realiserer den grønne energiomstillingen på et globalt nivå

Ta kontakt

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

+4795057565

Vilde Melvik

Vilde Melvik

Senior Discipline Manager

Oslo, Norway

Relaterte tjenester