Three Office Workers Working Together On Project Shutterstock 66193621 1920 Photo Shutterstock

Compliance

Etterlevelse av nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter og å sikre en høy etisk standard i hele vår virksomhet og ledelse er viktig i både NIRAS sitt arbeid og i våre relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Compliance handler blant annet om korrekt håndtering av data, inkludert personopplysninger, transparent bruk av informasjonskapsler på nettsteder og forretningsetikk.

På denne siden finner du derfor informasjon om:

  1. NIRAS' retningslinjer for personvern, som beskriver hvordan vi behandler personopplysninger
  2. NIRAS' etiske retningslinjer, som beskriver hvordan vi behandler og håndterer data
  3. NIRAS' retningslinjer for cookies, dvs. hvorfor cookies er nødvendige og hva vi bruker dem til
  4. Forretningsetikk (Business Integrity), dvs. NIRAS Integrity Management System, etc.
  5. Whistleblowing, som beskriver hvordan man kan benytte seg av NIRAS' interne whistleblowerordning

Reach out if you have any questions

Benjamin Skaarup

Benjamin Skaarup

GDPR Officer

Allerød, Denmark

+45 4299 8359

Rasmus Klitgaard

Rasmus Klitgaard

Team Manager Peace, Stability & Governance

København, Denmark

+45 4810 4623

Merete Reeves

Merete Reeves

Quality and Risk Director

Allerød, Denmark

+45 4022 7602

Claus Jørgensen

Claus Jørgensen

International Market and Compliance Director - acr

København, Denmark

+45 4810 4458