Aktsomhetsvurdering

Hos NIRAS Norge AS forstår vi viktigheten av ansvarlig og bærekraftig praksis i alle aspekter av virksomheten vår.

Vår aktsomhetsvurdering er et initiativ som tar sikte på å identifisere og håndtere potensielle risikoer knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, korrupsjon og andre relevante områder.

Ved å utføre denne vurderingen har vi sikret at vi tar ansvar for virkningene av vår virksomhet og tar de nødvendige tiltakene for å minimere negative konsekvenser.

Vi har gjennomgått vår verdikjede, fra leverandører til kunder og samarbeidspartnere, for å vurdere om det er noen områder der våre aktiviteter kan ha en negativ innvirkning.

Dette omfatter evaluering av arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljøpåvirkning, etiske standarder og bekjempelse av korrupsjon.

Basert på resultatene av denne vurderingen har vi utviklet og implementert en handlingsplan som tar sikte på å adressere eventuelle bekymringsområder og forbedre våre praksis.

Vi er forpliktet til å opprettholde et høyt nivå av åpenhet og informere våre interessenter om vår aktsomhetsvurdering.

Vi mener at det er viktig å være transparent om våre innsatsområder, mål og fremskritt når det gjelder bærekraft og ansvarlig forretningsdrift.

Vår aktsomhetsvurdering er et kontinuerlig og dynamisk prosess. Vi vil fortsette å overvåke og forbedre vår praksis i tråd med beste bransjestandarder og internasjonale retningslinjer.

Ved å gjøre dette sikrer vi at vi fortsetter å drive virksomheten vår på en etisk og bærekraftig måte.

Vi oppfordrer deg til å utforske våre nettsider for mer informasjon om vår aktsomhetsvurdering og vårt engasjement for ansvarlig forretningsdrift.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker å samarbeide med oss.

Se vår aktsomhetsvurdering ved å klikke her