Energy Sector Page Image

Energi

Vi tilbyr ekspertrådgivning innen fornybar energi. Med energirådgivning til virksomheter og offentlige kunder bidrar vi til mer bærekraftige samfunn.

Siden 1980-tallet har vi levert energirådgivning til kundene våre et økende behov for energi – og med tiden også et økende fokus på grønn omstilling av energisystemer og økt etterspørsel etter en mer bærekraftig energiforsyning – betyr at NIRAS har bygget opp omfattende erfaring innen energirådgivning til virksomheter.

På den ene siden forsterker den økende etterspørselen etter energi visse utfordringer, som f.eks. internasjonale forpliktelser til å redusere klimagassutslipp, fastsettelse av nasjonale mål for fornybar energi og ønsket om høy forsyningssikkerhet. Men samtidig er omkostningene ved grønne energiteknologier fallende, mens innovasjon innenfor smartnett, biodrivstoff og energilagringsteknologi har økt sjansene for en vellykket omstilling til fornybare energikilder.

Teknologier for fornybar energi

Når det gjelder fornybar energi og teknologiene innenfor dette feltet, bistår NIRAS med ekspertrådgivning i alle fasene av et prosjekt. Vi utfører forundersøkelser (feasibility studies), konsekvensutredninger (EIA), teknisk design, prosjektledelse, innkjøp og teknologivalg samt tilsyn med byggeplassen. Dessuten streber vi etter konstante fremskritt gjennom fokuset vi har på digitalisering og innovasjon.

NIRAS har solid erfaring med både mulighetene og utfordringene ved den grønne omstillingen fra tallrike prosjekter som har implementert fornybare energikilder i energisektorer både i Skandinavia og internasjonalt. Som eksempler kan nevnes:

  • Solcelleanlegg (PV-anlegg) og termisk solenergi

  • Vindenergi på land og til havs

  • Bioenergi (biomasse og biogass)

  • Overskuddsvarme fra industrien

  • Lavtemperatur fjernvarme

  • Hydrogen

  • Avfall til varme

  • Biodrivstoff via Power-to-X og karbonfangst (CCSU – Carbon Capture and Storage)

  • Termisk energilagring

  • Varmepumper

Ved å implementere disse teknologiene hjelper vi kundene å øke andelen fornybare energikilder i energiforsyninger over hele verden.

Energiplanlegging

NIRAS har lang erfaring med å planlegge og designe energisystemer samt implementere bærekraftig energi, ettersom vi har utarbeidet utviklingsplaner for energiforsyninger – både på regionalt og nasjonalt nivå. Vi har også bistått med integrering av forsyningsnett, smartnett, mikronett og avansert modellering, samt analyser.

Våre ekspertrådgivere har mange års erfaring med ingeniørarbeid, prosjektering, prosjektledelse, samt dialog med og søknader til myndigheter om tillatelser, lovkrav, finansiering, støtteordninger og tilskudd.

CO2-reduksjon

Vi hjelper også virksomheter, forsyningsselskaper og kommuner med å kartlegge og redusere deres utslipp av CO2 og andre klimagasser. Vår tilnærming er å kombinere markedsledende ekspertkunnskap med de nyeste teknologiene i nært samarbeid med kunder og partnere. Vi har for eksempel utviklet avanserte verktøy og beregnere som kan beregne karbonavtrykk og utslipp av CO2 og andre klimagasser både for enkeltstående virksomheter, men også på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg har vi dokumentert erfaring fra atskillige prosjekter om klimakompensasjon og CO2-offsetting.

Vi ser at stadig flere av kundene våre ønsker å handle etter og måle bærekraft basert på FNs bærekraftsmål (SDG). Derfor har vi både utviklet dialogverktøy og bygget opp erfaring fra tallrike prosjekter hvor FNs bærekraftsmål har blitt implementert med konkrete og målbare initiativer.

Tjenester

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

+4795057565