Carbon Footprint

Klimaregnskaper og karbonavtrykk

NIRAS’ rådgivning gjør miljø og bærekraft målbart. Vi regner på den grønne omstillingen og utarbeider klimaregnskaper slik at kundene kan velge de beste løsningene for klimaet.

Norge har et politisk vedtatt klimamål om å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå). Dette målet er basert på Parisavtalen, som er ryggraden i den grønne omstillingen, og suksess er en forutsetning for å opprettholde livet på jorden, slik vi kjenner det.  

Det er i høy grad en brennende plattform, og innsatsen kunne neppe vært høyere. Det er i høy grad virksomheter, kommuner og fylker som skal være med på å levere på den grønne omstillingen og bidra til klimamålet. Offentlige innkjøpere og store virksomheter stiller derfor i stadig større omfang karv til leverandørenes bærekraft og gjennomsiktighet. Utviklingen går mot at flere og flere virksomheter får utarbeidet et klimaregnskap – og det med god grunn. Et klimaregnskap er nemlig på vei til å bli en forutsetning – en parameter som gir ’license to operate’.      

Slik lager vi klimaregnskaper

Et klimaregnskap er en beregning av selskapets utslipp av klimagasser over en avgrenset tidsperiode. NIRAS har bistått mer enn 100 virksomheter i arbeidet med klimaregnskap og CO2-beregninger. Vi leverer ekspertrådgivning som dekker hele prosessen – og erfaringen vår er at mange virksomheter og offentlige aktører synes det er komplisert å komme i gang med klimaregnskapet. Derfor fokuserer vi på å hjelpe kundene våre godt i gang med en god prosessen. Her er noen av våre viktigste råd for å komme i mål med et rettvisende klimaregnskap:

 • Ta de riktige beslutningene fra begynnelsen
 • Grundig dataarbeid er avgjørende for et godt resultat
 • Bruk klimaregnskapet på den riktige måten
 • Vær påpasselig med hva klimaregnskapet gir mulighet for å kommunisere (unngå grønnvasking!)

I tillegg til at vi jobber med klimaregnskaper for den enkelte virksomheten eller offentlige aktøren, jobber NIRAS også for å løfte de generelle metodene og verktøyene på området. Vi har utviklet atskillige beregnere og verktøy – blant annet for Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen i Danmark. Ekspertene våre jobber med noen av de største klimaregnskapene som blir laget i Skandinavia. Nemlig de nasjonale og regionale beregningene av CO2-utslipp. Nylig har vi dessuten bidratt i utregningen av Danmarks nasjonale forbruksbaserte klimaavtrykk.

Hva er et karbonavtrykk?

Noen ganger forveksles et karbonavtrykk med et klimaregnskap. Men det er ikke det samme! Et karbonavtrykk er klimagassutslippet knyttet til ett bestemt produkt. Dette er en kompleks utregning hvor alle utslipp fra hele produktets livssyklus fra produksjon til avhending (LCA – Life Cycle Assessment) skal inkluderes. I tillegg skal et karbonavtrykk for et gitt produkt verifiseres av en uavhengig tredjepart.

I NIRAS har vi solid erfaring med å utarbeide både karbonavtrykk og miljøavtrykk (Environmental Footprint), hvor utregningene også inkluderer andre miljøindikatorer i tillegg til klimagassutslipp. På den måten bidrar vi til å gjøre miljø- og ressurseffektivitet målbar, og vi er spesielt gode til å tilpasse metoder og beregninger – som til en viss grad er standardiserte – til virksomhetens unike situasjon og produkter.

Ditt beslutningsgrunnlag for handling

Med klimaregnskapet, klimaavtrykket eller miljøavtrykket ditt i hånden har du grunnlaget for å kunne begynne å jobbe målrettet med bærekraft – for eksempel ved å sette igang tiltak som går på CO2-reduksjon, vannforbruk, energiforbruk, lokal luftforurensning, innkjøp, salg eller andre KPI-er.

Slik hjelper vi kommuner, regioner, virksomheter eller hele bransjer på vei med bedre oversikt over potensialer for verdiskapende miljø- og klimatiltak, nye strategier og innovative, sirkulære forretningsmodeller.

NIRAS har erfaring med:

 • Bærekraftsmål, SDG-indikatorer og rapportering
 • CO2- og klimaregnskaper
 • Miljøavtrykk (Environmental Footprint)
 • NCA (Natural Capital Account)
 • EP&L (Environmental Profit & Loss account)
 • Green House Gas Protocol, Parisavtalen
 • TCFD-, CDP- og SBTI-rapportering
 • EUs taksonomi

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: