CHER Capture 2000X1333

CO2-reduksjon og klimakompensasjon

Vi kan hjelpe deg å redusere CO2-utslippene dine. Til industrielle og offentlige kunder tilbyr vi ekspertrådgivning som både reduserer utslippene og forbedrer de økonomiske resultatene.

NIRAS tilbyr rådgivning om reduksjon av klimagasser, noe som hjelper kundene våre med å utvikle bedriftene sine i en mer bærekraftig retning samtidig som de styrker kjernevirksomheten. Vi har mange års dokumentert erfaring med å hjelpe virksomheter, kommuner og regioner til en grønnere profil.

Veien til CO2-nøytralitet

I de innledende fasene skaper vi oversikt og identifiserer de områdene der det er mulighet for CO2-reduksjoner. Rådgivningen vår dekker hele prosessen – helt fra begynnelsen til vi sammen har sørget for at du har nådd reduksjonsmålet ditt.

De fleste bedrifter kan gå hele veien og oppnå CO2-nøytralitet – grovt skissert gjennom fire viktige faser:

 1. Skap en oversikt over virksomhetens utslipp gjennom et frivillig klimaregnskap
 2. Utarbeid en langsiktig klimastrategi
 3. Gjennomfør reduksjonsinitiativer ut fra strategien
 4. Kompenser for de utslippene som ikke kan reduseres, gjennom effektive CO2-kompensasjonsprosjekter

CO2-reduksjoner i hele organisasjonen

Når du har fått utarbeidet et klimaregnskap, er det mulig å bestemme hvordan utslippene til organisasjonen skal reduseres. Nøkkelen til å oppnå CO2-nøytralitet er å redusere utslipp på tvers av forretningsområder og driftsprosesser i hele organisasjonen. Samtidig er det en forutsetning for å påbegynne CO2-kompensasjon for eventuelle restutslipp. Det er mange forskjellige aspekter å overveie. Noen tiltak gir ’billige’ CO2-reduksjoner, mens andre reduksjoner er betydelig dyrere å oppnå. Følgende er eksempler på initiativer som kan redusere utslippene til organisasjonen:

 • Energieffektiviseringer på virksomheters bygninger
 • Effektivisering av produksjonsanlegg
 • Egenproduksjon av fornybar energi – f.eks. solceller til å lage strøm
 • En grønn innkjøpsstrategi
 • Krav til leverandørene dine om bærekraftig transport

Før du begynner å foreta dine grønne investeringer, er det helt avgjørende at du er fortrolig med klimaregnskapet til virksomheten. Alle virksomhet er unike, og tiltak som gir kostnadseffektive CO2-reduksjoner for én virksomhet, kan være mindre attraktive for en annen. Med det for øyet kan virksomheten utvikle en målrettet og langsiktig reduksjonsstrategi og sjøsette tiltakene.

Klimakompensasjon og offsetting

Vi tilbyr også ekspertrådgivning om klimakompensasjon. NIRAS har erfarne spesialister med uttømmende kunnskap innenfor dette området, som kan gi virksomheten din råd om hvordan dere kan gjennomføre klimaprosjekter som gir reell CO2-kompensasjon og lever opp til gjeldende, internasjonale standarder. Vi hjelper kundene med å gjennomføre CO2-offsetting, handel med kvoter og klimakreditter, skogreisingsprosjekter samt naturbaserte klimaprosjekter. Vi har også solid erfaring med overvåking, rapportering og verifisering (MRV) innenfor flere sektorer og land.

 • Biogen karbonfangst og -lagring
 • Handel med kvoter og CO2-kreditter
 • CO2-prosjekter, tilretteleggelse, anmeldelse og dokumentasjon
 • Monitoring, Reporting and Verification (MRV) systems
 • EUs taksonomi og dens betydning for virksomheten din

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: