Solar Energy And Bioenergy

Solenergi og bioenergi

Med helhetlig rådgivning sikrer NIRAS bærekraftige løsninger som holder både miljømessig og økonomisk til kundene våre.

NIRAS gir råd om fornybare energikilder. Vi tilbyr helhetlig rådgivning, og det sikrer kundene våre bærekraftige løsninger med tanke på både miljø og økonomi.

I NIRAS forstår vi hva det er som styrer kundenes investeringsbeslutninger, og vi har inngående kunnskap om rammebetingelsene innenfor fornybar energi. Sammen med kundene og leverandørene skaper vi innovative resultater, og vi er med hele veien fra de innledende planleggingsfasene til implementering og drift.

Vi gir råd om utnyttelse og lagring av solenergi, biogassanlegg, kraftvarme fra biomasse samt optimal utnyttelse av energisystemer.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: