Jernbanestasjonen i Moss blir byens nye landemerke ved vannet

Moss stasjon gjennomgår en totalforvandling de neste årene i forbindelse med Bane NOR’s milliardprosjekt med å bygge ti kilometer dobbeltspor fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

inside a building

Finansparken Bjergsted - Et av Europas største næringsbygg bygd i tre

NIRAS sitt Stavanger-kontor i Norge begynte å planlegge Finansparken i 2014. I Oktober 2019 sto bygget klar til innflytting.

visualization of väsjö project

Väsjön – en ny by nord for Stockholm

Väsjön er en ny byutvikling nord for Stockholm med 4 400 boliger for 10 000 mennesker. NIRAS er ansvarlig for å utforme hele vann-, kloakk- og overvannsnettet, noe som innebærer å lage 3D-design av 15 kilometer med rør.

Inside a purification plant

PFAS-renseanlegg ved Oslo Lufthavn

NIRAS har prosjektert og bygget fire PFAS-renseanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

CO2 written in the sky

Lier kommunes klimaavtrykk

NIRAS beregner klimaavtrykket til Lier kommune for årene 2017, 2018 og 2019.

dirt road with cranes at the end

Klimagassbudsjetter for Nye Veier

NIRAS utarbeider klimagassbudsjetter for Nye Veiers anleggsprosjekter.

plant rising up through a pile of waste

Klimagassregnskap for IVAR IKS

NIRAS utarbeider årlige klimagassregnskap for IVARS' system for husholdningsavfall.

big platform in the water with soil and excavators

Miljøovervåking i Gilhusbukta

NIRAS har ansvaret for overvåking av utfylling av nytt land i Gilhusbukta.

elements of a building

EPD for Foamrox

NIRAS har utarbeidet en EPD (miljødeklarasjon) for Foamrox.

Two workers sitting by a desk in a control room

Implementering av Aquis Operation i Oslo

Evalueringen av pilotprosjektet Aquis Skullerud var vellykket. Oslo VAV får nå Aquis implementert for resten av byen.

Brown building located in Asker, Norway

Asker får levert service og support fra NIRAS

Asker kommune får full oversikt over sitt distribusjonsnett ved hjelp av Aquis, nå får de levert den tekniske støtten fra NIRAS

Two men standing in loft

Stavanger Kommune – Prosjektering av energitiltak

NIRAS Norge har prosjektert over 100 utskiftinger av ventilasjonsaggregater på Stavanger kommunes eksisterende bygg.

Illustration of greenhouse gas budget

Stavanger kommune – Klimagassbudsjett og Kost-Nytte vurdering av klimatiltak.

NIRAS har bistått Stavanger kommune med å opprette kommunens første klimagassbudsjett, samt utført kost-nytte vurdering av klimatiltak, som underlag til politisk vurdering av kommunens nye klima- og miljøplan.

Plan of the Madlamark school in Norway

Stavanger kommune - Hovedombygging av Madlamark skole

NIRAS Norge har bistått Stavanger kommune med energi- og bærekraftrådgivning for totalrenoveringen av Madlamark skole.

Three men lowering a wire down a sewer manhole

Fiberoptisk kabel finner regnvann som har kommet på avveie med laser

Ved hjelp av en fiberoptisk kabel kan Trondheim kommune finne regnvann som er feilkoblet til avløpssystemet. På den måten sikrer kommunen seg mot overfylte pumpestasjoner og utgifter til en dyr beredskap.

Traffic sign on highway

NIRAS er med på prosjektering av ny E16 Eggemoen - Olum

Leveranser til det samlede prosjektet

Building facade of the Storting in Norway

Stortingskvartalet

Facade of SATS building in Norway

SATS, Lillestrøm

Building facade

Peder Claussønsgate 3, Oslo

Building facade

Akerselva Sykehjem

Building from outside

Rehabilitering og tilbygg

building from outside. Latter

Latter, Oslo

Stand-up scener på Aker Brygge, for Linstow Eiendom AS

building facade

Haakon VII's gt. 10, Oslo

Building facade of Thiisgården, Norway

Thiisgården

art in museum

Galleri Fineart

Building facade of the Tåsenløkka kindergarten, Norway

Tåsenløkka Barnehage

Building facade

Norges første næringsbygg i energiklasse A, for ROM Eiendom

Prosjektkostnad ca. 140.000.000 kroner, med en størrelse på 7.113 m2

Sal Haaken building, Norway

Sal Haaken, Bærum

Kunstgalleri - tilbygg til Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden

Building from outside

Margarinfabrikken Barnehage

Norges største barnehage med ombygging på ca. 5900 m2 og nybygg på ca. 5800 m2

building from outside

Oslo Konserthus

Oslo Konserthus har fått nytt sprinkleranlegg og gjort oppgraderinger av tekniske anlegg

Hasle Linje

Road outside building

Lodalen Administrasjonsbygg - Dyvekes vei 2

3D model of houses at waterfront

Byfjordparken – Utbyggingsområde med høy Miljøkvalitet

Transformasjon av industriområde til nærings- og boligområde med høy miljøkvalitet.

Model of a tall building

Smedvig Eiendom – Parkportalen – Teknisk Prosjektering

Nytt og fremtidsrettet næringsbygg lokalisert på Hinna i Stavanger. Bygget prosjekteres i energiklasse A og har mål om BREEAM Excellent klassifisering.

3D model of a brown house

Betonmast Østfold AS bygger BREEAM

Nytt undervisningsbygg på Mysen vgs blir BREAAM-sertifisert av NIRAS.

3D model of tall buildings

Kruse Smith – Kanalsletta – BREEAM-NOR Rådgiver

NIRAS ivaretar rollen som BREEAM-NOR AP.

pipes lying on the ground

Ullandhaug Energi – Fornybar Energi til 90.000 Kvadratmeter Bygg

Ullandhaug Energi leverer varme og kjøling basert på fornybar energi til 90000 kvadratmeter bygg. NIRAS har hatt en sentral rolle i prosjektet.

3D model of a large building in a real garden area

Dale i Sandnes – Ny Bydel basert på Bærekraftige Løsninger

Daleområdet utenfor Sandnes skal utvikles til en ny attraktiv bydel, der er et fyrtårn for grønn utbygging og bærekraftige boområder.

Woman and child walking alongside a small lake

Time Kommune – Kvernaland Omsorgssenter – Teknisk Prosjektering og Energiløsning

Prosjektet Kvernaland Omsorgssenter omfatter bygging av bl.a. 66 omsorgsboliger, fellesbygg, flere sansehager og våtmarkspark.

View of a small village with a lighthouse

Utsira Kommune – Energieffektivisering og Fornybar Energi i Kommunale Bygg

Utsira kommune ønsker å være et laboratorium for energiløsninger og har i så måte store ambisjoner i form av en nullutslipps-visjon fram mot 2020.

Man examining windows at a building

Sandnes kommune – Energimerking av Bygninger og Energivurdering av Tekniske Anlegg

I samarbeid med AF Gruppen gjennomfører NIRAS oppdraget i henhold til Energimerkeforskriften.

Man examining pipes

Energikartlegging og Bistand ved Søknad om Støtte

Man examining a pipe coveren in tinfoil

Stavanger Kommune – Energimerking og Energieffektivisering av Kommunale Bygg

NIRAS vant sommeren 2012 anbudskonkurransen om energimerking, energivurdering av tekniske anlegg og energikartlegging av kommunens bygningsmasse

Man sitting at his desk in front of computer screen

Rygge Kommune – Rådgiving ved Anskaffelse av EOS

Rygge Kommune ønsket å gå til anskaffelse av et energioppfølgingssystem (EOS) tilkoblet 20 av kommunens bygninger.

Map with yellow and green colours

Nore Sunde

Man holding his hand on pipes

Stavanger Kommune – Energirådgivning og Prosjektering av Energitiltak

NIRAS skal prosjektere ca. 40 lønnsomme energitiltak for Stavanger kommune.

Black building seen from parking area

Måltidets Hus – Effektivisering av Ventilasjonsanlegg

Prosjektering av tiltak for energieffektivisering og forbedring av komfort for ventilasjonsanlegg på Måltidets Hus.

Tractor evens out dirt

Sørmarka Kunstgressbane – Miljøriktig Planlegging

Hva er det som avgjør miljøprofilen på en kunstgressbane? NIRAS var miljørådgiver da Stavanger kommune anla Sørmarka kunstgressbane.

ipark building with three people outside

Ipark – Miljøstyring og Miljørapportering

Ipark – innovasjonspark Stavanger har i sine miljøplaner og -tiltak dekket mange områder; energi, transport avfall, vannforbruk og innkjøp.

Dark green school seen from outside

Madlavoll Skole – Miljøsaneringsbeskrivelse

Skal man rehabilitere må man ha en miljøsaneringsbeskrivelse.

Harbour and freight area seen from above

NorSea AS – Grunnundersøkelser

Miljøtekniske grunnundersøkelser.

Aerial view of a large building

Nortura – Søknad om Utslippstillatelse

Nortura – søknad om utslippstillatelse.

Picture in sunset overlooking water and small houses

Sola kommune – Energi- og Klimaplan

NIRAS har i godt samarbeid med oppdragsgiver utarbeidet kommunedelplan energi- og klima for Sola kommune.

Garbage on a pavement

Stavanger Kommune – Innsamlingsordning for Grovavfall

Ikke alt avfall passer i husholdningens beholdere. Stavanger kommune ønsker å løse dette problemet også.

Miljoeringen brand

Miljøringen – Faglig Nettverk Forurenset Grunn og Sedimenter

Sekretariatet utfører blant annet alt praktisk arbeid omkring Miljøringens konferanser og kurs og har den løpende dialogen med medlemmene.

Aalgaard-Hove highway with cars

Reguleringsplan for E39 Ålgård-Hove

NIRAS utarbeider reguleringsplan og tekniske planer for E39 Ålgård-Hove sør for Stavanger.

Workers at construction site

Sola Betong AS – ISO 14001

Sola Betong har som mål å bli en ledende betongbedrift innen miljø, og implementerer miljøstyringssystemet ISO 14001.