Sola Betong AS – ISO 14001

Sola Betong har som mål å bli en ledende betongbedrift innen miljø, og implementerer miljøstyringssystemet ISO 14001.

Aalgaard-Hove highway with cars

Reguleringsplan for E39 Ålgård-Hove

NIRAS utarbeider reguleringsplan og tekniske planer for E39 Ålgård-Hove sør for Stavanger.

Miljoeringen brand

Miljøringen – Faglig Nettverk Forurenset Grunn og Sedimenter

Sekretariatet utfører blant annet alt praktisk arbeid omkring Miljøringens konferanser og kurs og har den løpende dialogen med medlemmene.

Garbage on a pavement

Stavanger Kommune – Innsamlingsordning for Grovavfall

Ikke alt avfall passer i husholdningens beholdere. Stavanger kommune ønsker å løse dette problemet også.

Picture in sunset overlooking water and small houses

Sola kommune – Energi- og Klimaplan

smi energi & miljø har i godt samarbeid med oppdragsgiver utarbeidet kommunedelplan energi- og klima for Sola kommune.

Aerial view of a large building

Nortura – Søknad om Utslippstillatelse

Nortura – søknad om utslippstillatelse.

Harbour and freight area seen from above

NorSea AS – Grunnundersøkelser

Miljøtekniske grunnundersøkelser.

Dark green school seen from outside

Madlavoll Skole – Miljøsaneringsbeskrivelse

Skal man rehabilitere må man ha en miljøsaneringsbeskrivelse.

ipark building with three people outside

Ipark – Miljøstyring og Miljørapportering

Ipark – innovasjonspark Stavanger har i sine miljøplaner og -tiltak dekket mange områder; energi, transport avfall, vannforbruk og innkjøp.

Tractor evens out dirt

Sørmarka Kunstgressbane – Miljøriktig Planlegging

Hva er det som avgjør miljøprofilen på en kunstgressbane? Smi energi & miljø var miljørådgiver da Stavanger kommune anla Sørmarka kunstgressbane.

Black building seen from parking area

Måltidets Hus – Effektivisering av Ventilasjonsanlegg

Prosjektering av tiltak for energieffektivisering og forbedring av komfort for ventilasjonsanlegg på Måltidets Hus.

Man holding his hand on pipes

Stavanger Kommune – Energirådgivning og Prosjektering av Energitiltak

smi energi & miljø skal prosjektere ca. 40 lønnsomme energitiltak for Stavanger kommune.

Map with yellow and green colours

Nore Sunde

Man sitting at his desk in front of computer screen

Rygge Kommune – Rådgiving ved Anskaffelse av EOS

Rygge Kommune ønsket å gå til anskaffelse av et energioppfølgingssystem (EOS) tilkoblet 20 av kommunens bygninger.

Man examining a pipe coveren in tinfoil

Stavanger Kommune – Energimerking og Energieffektivisering av Kommunale Bygg

smi energi & miljø vant sommeren 2012 anbudskonkurransen om energimerking, energivurdering av tekniske anlegg og energikartlegging av kommunens bygningsmasse

Man examining pipes

Energikartlegging og Bistand ved Søknad om Støtte

Man examining windows at a building

Sandnes kommune – Energimerking av Bygninger og Energivurdering av Tekniske Anlegg

I samarbeid med AF Gruppen gjennomfører smi energi & miljø oppdraget i henhold til Energimerkeforskriften.

View of a small village with a lighthouse

Utsira Kommune – Energieffektivisering og Fornybar Energi i Kommunale Bygg

Utsira kommune ønsker å være et laboratorium for energiløsninger og har i så måte store ambisjoner i form av en nullutslipps-visjon fram mot 2020.

Woman and child walking alongside a small lake

Time Kommune – Kvernaland Omsorgssenter – Teknisk Prosjektering og Energiløsning

Prosjektet Kvernaland Omsorgssenter omfatter bygging av bl.a. 66 omsorgsboliger, fellesbygg, flere sansehager og våtmarkspark.

3D model of a large building in a real garden area

Dale i Sandnes – Ny Bydel basert på Bærekraftige Løsninger

Daleområdet utenfor Sandnes skal utvikles til en ny attraktiv bydel, der er et fyrtårn for grønn utbygging og bærekraftige boområder.

pipes lying on the ground

Ullandhaug Energi – Fornybar Energi til 90.000 Kvadratmeter Bygg

Ullandhaug Energi leverer varme og kjøling basert på fornybar energi til 90000 kvadratmeter bygg. smi energi & miljø har hatt en sentral rolle i prosjektet.

3D model of tall buildings

Kruse Smith – Kanalsletta – BREEAM-NOR Rådgiver

smi energi & miljø ivaretar rollen som BREEAM-NOR AP.

3D model of a brown house

Betonmast Østfold AS bygger BREEAM

Nytt undervisningsbygg på Mysen vgs blir BREAAM-sertifisert av smi energi & miljø.

Model of a tall building

Smedvig Eiendom – Parkportalen – Teknisk Prosjektering

Nytt og fremtidsrettet næringsbygg lokalisert på Hinna i Stavanger. Bygget prosjekteres i energiklasse A og har mål om BREEAM Excellent klassifisering.

3D model of houses at waterfront

Byfjordparken – Utbyggingsområde med høy Miljøkvalitet

Transformasjon av industriområde til nærings- og boligområde med høy miljøkvalitet.

Lodalen Administrasjonsbygg - Dyvekes vei 2

Hasle Linje

Oslo Konserthus

Oslo Konserthus har fått nytt sprinkleranlegg og gjort oppgraderinger av tekniske anlegg

Margarinfabrikken Barnehage

Norges største barnehage med ombygging på ca. 5900 m2 og nybygg på ca. 5800 m2

Sal Haaken, Bærum

Kunstgalleri - tilbygg til Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden

Norges første næringsbygg i energiklasse A, for ROM Eiendom

Prosjektkostnad ca. 140.000.000 kroner, med en størrelse på 7.113 m2

Tåsenløkka Barnehage

Galleri Fineart

Thiisgården

Haakon VII's gt. 10, Oslo

Latter, Oslo

Stand-up scener på Aker Brygge, for Linstow Eiendom AS

Rehabilitering og tilbygg

Akerselva Sykehjem

Stortingskvartalet

NIRAS er med på prosjektering av ny E16 Eggemoen - Olum

Leveranser til det samlede prosjektet

Fiberoptisk kabel finner regnvann som har kommet på avveie med laser

Ved hjelp av en fiberoptisk kabel kan Trondheim kommune finne regnvann som er feilkoblet til avløpssystemet. På den måten sikrer kommunen seg mot overfylte pumpestasjoner og utgifter til en dyr beredskap.