2 SERVICE LIPD Lab Cleanroom

Farmasi og biovitenskap

NIRAS er en av Skandinavias ledende uavhengige rådgivere innen design og drift av produksjonsanlegg innen farmasi og biovitenskap. Vi kan skapet beslutningsgrunnlag for investeringer, designe bygninger og produksjonsanlegg, sikre samsvar med cGxP og optimalisere fasiliteter og kvalitetssystemer.

Basert på vår mangeårige erfaring med farmasøytiske produkter og prosesser, kan vi gjøre visjoner og utfordringer om til bærekraftige løsninger – fra idé til et fullt driftsklart, kvalifisert og validert anlegg.

Rådgiver for noen av verdens ledende produsenter

Vi gir råd til noen av verdens største produsenter innen biovitenskap når det gjelder optimalisering av produksjons- og kvalitetsprosesser, tilpassing av kapasitetsbehov og etterlevelse av cGxP, og bidrar dermed til å styrke kundenes posisjon i markedet.

Vår tverrfaglige og fleksible tilnærming til løsningene kombinerer funksjonalitet, design og økonomi med langsiktig utvikling. Vi prioriterer oppgavene våre i nært samarbeid med kundene og er stolte over å levere optimal service tilpasset kundens behov.

Tjenestene våre dekker et bredt spekter av oppgaver fra prosjekter med "no impact" til "direct impact". Vi opptrer fleksibelt med fokus på kundenes behov og har en utpreget risikobasert tilnærming til kravspesifikasjoner og kvalifisering.

All kompetanse under ett tak

Med oppkjøpet av AlfaNordic i begynnelsen av 2021 har vi supplert kompetansen vår innen design og utvikling av fasiliteter med sterk kompetanse innenfor produksjon og validering. Dermed kan NIRAS medvirke til hele prosessen fra analyse og masterplan og helt frem til et driftsklart og validert produksjonsanlegg.

NIRAS har all nødvendig kompetanse – fra design og implementering av produksjonsanlegg og hjelpesystemer til bygging og miljø, logistikk og kvalitetssystemer – under samme tak.

Vi er dessuten ledende innen bærekraft og energioptimalisering til den internasjonale biovitenskapsbransjen.

Kort sagt hjelper vi kundene med å bygge nye fasiliteter eller optimalisere de eksisterende i fullt samsvar med cGxP.

Tjenester

Vil du vite mer?

Thomas B. Olsen

Thomas B. Olsen

Executive Vice President

Allerød, Denmark

+45 3071 3961

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Ole Markersen

Ole Markersen

Senior Project Director

Allerød, Denmark

+45 3144 7511