Translation Istock 1280363556 Min

Oversettelse og korrektur

Vi forstår den regulatoriske konteksten og alle verdens språk.

Biovitenskapsbransjen er en internasjonal industri der oversettelser til lokale språk ofte er et krav i arbeidet med produkter, kunder og samarbeidspartnere utenfor Norge. For å få budskapet gjennom må oversettelsen av regulatoriske dokumenter være både språklig korrekt og passe til den regulatoriske konteksten.

Dette reiser ofte visse spørsmål: Hva skal til for å få en oversettelse av god kvalitet? Hvordan sikrer man seg en oversettelse som både tar hensyn til språklige nyanser og myndighetskrav? Hvor fort kan det gå? Hvordan ser prosessen ut?

Vårt oversettelses- og korrekturlesingsteam (OK-team) er kjent med de regulatoriske forholdene i biovitenskapsbransjen og har mange års erfaring med oversettelser. Vi kan oversette til og fra verdens hovedspråk med få dagers varsel, i høy kvalitet, både språklig og regulatorisk.

Vi tilbyr også særskilt gjennomgang av dokumenter for å sikre regulatorisk samsvar. Internasjonalt samarbeid åpner nye muligheter. Å gripe mulighetene krever spesialister med regulatorisk forståelse og språkbeherskelse.

Rask oversettelse i høy kvalitet

En uke er vår vanlige leveringstid på oversettelser, uansett hvilke språk det skal oversettes til og fra. Hvis oppgaven haster, kan vi gjøre det enda raskere.

Det er viktig å holde styr på regulatoriske dokumenter, uansett hvor i verden man ønsker å selge sine produkter. Vi oversetter alt fra pakningsvedlegg, produktsammendrag, tekster til hjemmesider og leverandøravtaler.

Vi tilbyr både enkeltstående oversettelsesoppdrag og løpende assistanse til oversettelser, alt etter behovene til den enkelte virksomheten.

Vi legger stor vekt på kvalitet i oversettelsene. Derfor legger vi vekt på personlig service i oppgaveløsningen, som alltid inkluderer kvalitetskontroll og korrektur før vi leverer oversettelsen.

Konfidensialitet i samarbeidet

Faglighet og tillit er det vi lever av. Derfor forteller vi gjerne om oss selv – inkludert vår faglige innsikt og kompetanse – men ikke om kundene våre.

All dialog med virksomheter foregår i konfidensielle rammer, og det er viktig for oss å gjøre dette klart fra starten: Derfor inngår vi typisk konfidensialitetsavtaler allerede i de innledende fasene av dialogen om samarbeid.

På den måten sikrer vi at virksomheter trygt kan la oss oversette og gå gjennom viktige regulatoriske dokumenter. Kunnskapen vi får, beholder vi for oss selv.

Korrektur og regulatorisk gjennomgang

Biovitenskapsbransjen er regulert og mange virksomheter opplever utfordringer med å omsette paragrafene til praksis, f.eks. når det gjelder markedsføringsmateriell. Det kan være vanskelig å vurdere når en formulering om et produkt er på kanten av reglene om helsepåstander.

Spesialistene våre er eksperter i gjeldende lovverk og har erfaring med å gå gjennom mange forskjellige typer dokumenter, også markedsføringsmateriell. Vi identifiserer formuleringer som er regulatorisk uhensiktsmessige, og gir råd om hvordan man unngår «gråsoneformuleringer».

På den måten hjelper vi virksomheter med å formidle et budskap innenfor rammen av de regulatoriske kravene.

NIRAS/AlfaNordics ekspertiser innen oversettelse og korrektur

Nedenfor kan du se eksempler på oppdrag vi har løst

Oversettelsesoppdrag

 • QRD: produktsammendrag, pakningsvedlegg og etikettering
 • Supplementary Protection Certificate
 • Produktlister
 • Rapporter
 • Kontrakter og avtaler med leverandører, samarbeidspartnere og kunder

Korrektur og revisjon

 • Gjennomgang av markedsføringsmateriell og rådgivning om endringer av evt. uhensiktsmessige formuleringer
 • Oversikt over gjeldende regler for markedsføring av forskjellige produkttyper
 • Gjennomgang av produktbeskrivelser, tekster til hjemmesider, emballasjemateriale og etiketter
 • Korrekturlesing av brosjyrer, presentasjoner o.l., salgsmateriell til messer og konferanser

Søknader

 • Gjennomgang av saksdokumenter og tilbakemelding på søknadsmateriale før innsending
 • Endring av eksisterende materiale og/eller utarbeidelse av nye dokumenter
 • Rådgivning om søknadsprosess, innsending og oppfølgende dialog med relevante myndigheter
 • Hjelp til relaterte aktiviteter, f.eks. myndighetsinspeksjon

Vil du vite mer?

Ole Markersen

Ole Markersen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 3144 7511

Se også: