Master Plans Pharma Life Science

Strategisk rådgivning, masterplaner, forundersøkelser og due diligence

NIRAS har gjennom mange år bygd opp inngående kjennskap til utfordringene som selskaper innen farmasi og biovitenskap har når det gjelder investering, planlegging og oppdatering av produksjonsanlegg, inkludert ikke minst de regulatoriske områdene som hele bransjen er underlagt.

Våre sterke kompetanse innenfor investeringsanalyse, økonomistyring og risikoanalyse gir det beste grunnlaget for å gi selskaper innen farmasi og biovitenskap råd i forbindelse med endringer i virksomheten eller markedet.

Når en farmasi- og biovitenskapsbedrift skal investere i nybygg eller optimalisere den eksisterende produksjonen, spiller totaløkonomien en grunnleggende rolle.

Bygningene og utstyret til en virksomhet må fungere optimalt i samspill med ansatte og prosesser for at produktene kan bli levert raskt, effektivt og korrekt.

Det er ofte markedet og kundene som bestemmer hvilken retning en virksomhet beveger seg i, og rask omstilling kan være avgjørende for vekst. Samtidig er produksjonsanleggene i farmasi- og biovitenskapsbransjen både komplekse og kostbare.

Nettopp derfor sørger NIRAS for at kundene våre kan ta beslutninger om investeringer i optimalisering av fasilitetene på et grunnlag der totaløkonomi og risiko er gjennomanalysert og belyst.

Denne tverrfaglige oppgaven løses i nært samarbeid mellom nøkkelmedarbeidere i farmasi- og biovitenskapsbedriften og NIRAS’ eksperter, som har omfattende erfaring med produksjonsanlegg. Etter behov kan relevante spesialister eller fagpersoner fra NIRAS’ andre forretningsområder involveres for å sikre kundene best mulig rådgivning og raskest mulig gjennomføring.

NIRAS kan bistå med:

  • Feasibility-studier
  • Masterplanlegging, revisjoner og due diligence
  • Strategiutvikling
  • Virksomhetsplanlegging – tilpasning til markedet
  • Analyser av produksjonsstruktur – plassering av produksjon
  • Operasjonsanalyse, LEAN og Six Sigma
  • Revisjon av forsyningskjede – produksjonsoptimalisering
  • Facility Management med fokus på kjernevirksomhet

Vil du vite mer?

Steffen Wissing

Steffen Wissing

Discipline Leader & Managing Consultant

Allerød, Denmark

+45 2268 5632

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: