Projektstyring

Prosjektstyring

Å holde et prosjekt på sporet krever at det leveres resultater innenfor de fastsatte rammene. Omfang, budsjett, tidsfrister og risiko må styres effektivt, og det samme gjelder samarbeidet mellom de ulike interessentene. Det kan være en utfordring for både prosjektleder og -eiere, som ofte opplever at prosessen reiser flere spørsmål:

Holder leverandører og samarbeidspartnere de avtalene som er inngått? Holder tidsplanen? Hvordan brukes pengene i prosjektet riktig? Er prosjektteamets størrelse og kompetanse egnet for oppgavene? Hvor får man uavhengig sparring på faglige utfordringer og mulige løsninger?

NIRAS/AlfaNordics prosjektkonsulenter og prosjektledere hjelper farmasi- og biovitenskapsbedrifter med å styre både store og små prosjekter slik at investeringer i fremtidige forbedringer gir best mulig resultat. Våre prosjekteksperter hjelper biovitenskapsbedrifter med økonomistyring, sikring av leverandøravtaler og overholdelse av tidsplaner, og de tar også ansvar for arbeidspakker.

Vi jobber på kundens side, er uavhengige av andre interessenter, og sørger for å støtte prosjekteierne og ledelsen – uansett utfordring. Ekspertene våre sikrer at leveranser, kontrakter, budsjett og tidsplan er under kontroll. De tilbyr faglig sparring, leder prosjektteam eller arbeidspakker i prosjekter – og de leverer resultater til avtalt tid.

Eksperter i prosjektrådgivning og prosjektledelse

Når en virksomhet står overfor en stor investering, kan det raskt oppstå tvil om de ulike elementene i prosjektet, for eksempel tidsplaner, leverandøravtaler, kompetanse mv.

Takket være NIRAS/AlfaNordics mangeårige erfaring med prosjekter innen farmasøytiske og biovitenskapelige prosjekter, inkludert utstyrsleverandører, entreprenører og underleverandører, kan ekspertene våre bidra til at pengene brukes mest mulig effektivt når virksomheter ønsker å utvikle, vedlikeholde, oppgradere eller skape nye fasiliteter.

Vi sørger for å holde prosjektet på sporet, slik at resultatene leveres innenfor de fastsatte rammene. Våre eksperter styrer omfang, budsjett, tidsfrister og risiko effektivt, akkurat som de ivaretar samarbeidet mellom de forskjellige interessentene. I tillegg har vi omfattende erfaring med GMP, som også bidrar til å skape effektive og rettidige løsninger på prosjektutfordringer.

Uavhengige brukerrepresentanter

NIRAS/AlfaNordics prosjektkonsulenter danner bindeleddet mellom business og engineering. Kundene våre setter selv sammen teamet og har full kontroll med prosjektet. Ekspertene våre tilbyr rådgivning og støtte uavhengig av andre interessenter i prosjektet:

Den viktigste oppgaven til prosjektkonsulentene våre er å ivareta dine behov og interesser fra brukersiden i prosjektet. De sitter på brukersiden og sier ifra om det er noe i prosjektet de ikke kan eller har lov til å delta i. På den måten sikrer vi rene linjer og tillit i samarbeidet.

Vår ekspertise innen prosjektstyring

Nedenfor er eksempler på typer oppdrag vi har løst:

Arbeidspakkeledelse i prosjekter

 • Utskifting av utstyr
 • Etablering av IT/Automatiseringssystemer eller oppdatering av eksisterende løsning
 • Serialisering
 • Effektiv løsning av andre oppgaver – vi jobber først og fremst innen renrom og andre områder der GxP-erfaring er avgjørende.

Ledelse av delprosjekter og mindre prosjekter

 • Prosjektledelse av mindre og mellomstore prosjekter, f.eks. etablering av kvalitetssystem
 • Optimalisering av produksjonsprosesser og drift
 • Implementering av verktøy for optimalisering – f.eks. Continuous Process Verification (CPV)
 • Ombygging av eksisterende produksjon eller laboratorier
 • Byggherrerådgivning

Kontroll på prosjektet

 • Project Due Diligence for å unngå ubehagelige overraskelser
 • Controlling: Budsjett, tidsplan og risiko i prosjekter
 • Leverandørutvelgelse og -kvalifisering
 • Optimalisering av forretningsprosesser – LEAN, frigivelse, dokumenthåndtering, produksjonsplanlegging, logistikk
 • Ledelse av prosjektteam

Se også: