Industrial Utilities

Optimalisering av forsyningskjede og logistikk

Når det gjelder optimalisering av forsyningskjeder, logistikk og automasjon kan NIRAS gjøre det komplekse mindre komplekst for selskaper innen farmasi og biovitenskap.

Farmasi- og biovitenskapsbransjen møter økende utfordringer i forhold til kundespesifikke produkter, et voksende antall produktnumre, press på marginene og behov for sporbarhet.

Den økte kompleksiteten og det økende antallet forsyningskjeder medfører også strengere krav til forsyningssikkerhet – også i tider med uforutsette hendelser.

Hvis selskaper innen farmasi og biovitenskap skal beholde konkurransefortrinnet, er det avgjørende å sørge for optimalisering og effektiv styring av forsyningskjedene fra leverandør til sluttkunde.

Forsyningskjedeoptimalisering, logistikk og automatisering

I NIRAS jobber vi tett med kundene innenfor alle aspekter av optimalisering av forsyningskjeden, logistikk og automatisering – fra analyse, konsept, design, anbud og valg av leverandører til implementering, testing og idriftsettelse.

Vi bruker en rekke avanserte optimaliseringsverktøy innen logistikk og forsyningskjede, som f.eks revisjon, masterplanlegging, nettverksdesign og digital simulering.

Ekspertene våre dekker områder som design av distribusjonsnett, inn- og utgående logistikk, design av lager- og produksjonsfasiliteter, samt intern transport og automatisering. Alt dette støttes av skreddersydde prosesser og organisering.

I NIRAS har vi et sterkt fokus på bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Derfor inngår bærekraftsmålene som en integrert del av tjenestene og løsningene våre, enten det gjelder et spesifikt prosjekt eller den påfølgende driften.

NIRAS kan bistå med:

  • Verdikjedeoptimalisering
  • Design, optimalisering og automatisering av lagerfasiliteter ved bruk av f.eks. lagerautomater og AMR-er (Automotive Mobile Robots)
  • Design, optimalisering og automatisering av produksjonsfasiliteter, f.eks. i forbindelse med innkjøp av nye pakkelinjer eller introduksjon av roboter
  • Optimalisering, visualisering og simulering av vareflyt og prosesser
  • Prosessoptimalisering ved hjelp av LEAN og SIX SIGMA
  • Design og optimalisering av produksjonen ved hjelp av simuleringsmodeller og Digital Twin
  • Produksjonsplanlegging
  • Optimalisering av distribusjonen
  • Datafangst (Automatic Data Capture) og sporbarhet ved bruk av f.eks. RFID (radiofrekvensidentifikasjon) og strekkoder

Vil du vite mer?

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: