4 Service Lipd Lab Metal Tubes Istock 1165145549 (1)

Design av prosessanlegg og spesifisering av prosessforsyninger til farmasøytisk produksjon


NIRAS spesifiserer krav til kvalitet og kapasitet, samt mekanisk design av rør, komponenter og tanker. Vi har omfattende kompetanse innen spesifikasjon av utstyr som autoklaver, vaskemaskiner og frysetørkere.

Uansett om det er snakk om etablering av nye produksjonsanlegg eller oppgradering eksisterende anlegg, kan NIRAS levere løsningen. Vi bidrar til å skape verdi for kundene både når det gjelder samsvar og bærekraft.

NIRAS kan bistå med:

 • Kravspesifikasjoner for utstyr som frysetørkere, klargjøringssystemer, API-produksjonsanlegg mv.
 • Innkjøp av utstyr
 • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og idriftsettelse av utstyr og systemer
 • Logistikk og forsyningskjede
 • Kvalifisering og validering

Design og spesifisering av prosessforsyninger

NIRAS kan med sin ekspertkunnskap og lange bransjeerfaring fra farmasi- og biovitenskapssektoren sikre at produksjonsanlegg og -fasiliteter er i full overensstemmelse med alle regulatoriske myndighetskrav. NIRAS har gjennomført prosjekter for en rekke store biovitenskapsbedrifter i Skandinavia.

Når farmasi- og biovitenskapsbedrifter skal etablere nye prosessforsyningsanlegg eller oppgradere eller tilpasse eksisterende anlegg, sørger NIRAS for å kartlegge og utfordre kundens krav til kapasitet, kvalitet og forsyningssikkerhet. Dermed sikrer vi optimale anlegg som både lever opp til tekniske krav og samtidig er i fullt samsvar med GMP.

Bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål er en integrert del av løsningene våre, og vi jobber derfor målrettet for å sikre kundene det mest optimale energi- og ressursforbruket i anleggene deres. I den forbindelse vurderer vi både de direkte energikostnadene og klimabelastningen ved de ulike løsningene allerede i konseptfasen.

NIRAS bidrar til en strømlinjeformet valideringsprosess som enten følger kundens egne prosedyrer eller NIRAS’ egenutviklede og gjennomtestede valideringskonsepter.

Med NIRAS’ erfaring innen GMP, prosess, funksjon og mekanisk design, leverer vi komplette og gjennomtenkte løsninger innenfor alle typer prosessforsyninger til et regulert miljø.

NIRAS kan bistå med:

 • Tidsplanlegging og kapasitetsberegninger
 • Fastsettelse av kvalitetskrav
 • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og idriftsettelse
 • Energioptimalisering og miljøvurderinger
 • Budsjettering og tidsplanlegging
 • Leverandørkontakt
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner for produksjonsanlegg og distribusjonssystemer
 • Spesifisering og design av produksjonsanlegg og distribusjonssystemer
 • Anbud og kontrahering
 • Byggeledelse og tilsyn
 • Kravspesifikasjoner for utstyr som frysetørkere, klargjøringssystemer, API-produksjonsanlegg mv.
 • Innkjøp av utstyr
 • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og idriftsettelse av utstyr og systemer

Vil du vite mer?

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Mads Poulsen

Mads Poulsen

Account Manager

Aarhus, Denmark

+45 5151 4327

Se også: