3 Ventilation Istock 96920072 (1)

Energioptimalisert prosessventilasjon og kjøleforsyning

NIRAS bidrar til en målrettet risikovurdering med produktet i sentrum og sikrer full avklaring av alle regulatoriske krav og behov.

På bakgrunn av regulatoriske krav designer vi toppmoderne prosesskjøleanlegg og prosessventilasjon for selskaper innen farmasi og biovitenskap med fokus på energiforbruk og forsyningssikkerhet.

Etablering og installering av anlegg

NIRAS bistår gjerne med innkjøp og koordinering i forbindelse med etablering og installasjon av anleggene. Herunder ikke minst under hensyn til at andre deler av produksjonen samtidig foregår som normalt.

Etter at anleggene er etablert, verifiseres alle de fastsatte kravene gjennom idriftsettelse og kvalifisering.

Bærekraft og FNs bærekraftsmål

Bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål er en integrert del av tjenestene våre, og vi setter vår ære i at de valgte løsningene er optimalisert i forhold til kvalitet, kvantitet og produksjonskostnader. Vi streber etter å implementere de nyeste teknologiene for å sikre optimal utnyttelse av energiforbruket.

NIRAS’ tjenester innen energioptimalisert prosessventilasjon og kjøleforsyning:

  • Utarbeidelse av URS-er basert på risikovurderinger med produktet og pasienten i sentrum
  • Design og spesifisering av energioptimaliserte prosesskjølesystemer og varmepumper
  • Design og spesifisering av prosessventilasjonsanlegg med fokus på energiforbruk og arbeidsmiljø
  • Innkjøp av kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg
  • Koordinering av etableringsfasen i respekt for annen igangværende produksjon
  • Idriftsettelse og kvalifisering av anlegg

Vil du vite mer?

Lars Mørkholt

Lars Mørkholt

Specialist

Allerød, Denmark

+45 2147 7820

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: