5 Service Medical Manufacturing Istock 1180408926

End of Line-løsninger fra pakking til palletering

I mange år har NIRAS levert spesialiserte tjenester til ledende selskaper innen farmasi og biovitenskap. Med våre eksperters inngående kjennskap til farmasi- og biovitenskapsbransjens regulatoriske områder, sikrer vi at produksjonsanlegg, forsyninger og produksjonsfasiliteter er i full overensstemmelse med samtlige myndighetskrav, og samtidig designet med tanke på optimal logistisk flyt.

For selskaper innen farmasi og biovitenskap stiller de økende regulatoriske kravene til produkthåndteringen ved pakking, merking og palletering store krav til 'end-of -line'-prosessene.

NIRAS' spesialister sikrer optimal layout som oppfyller alle gjeldende krav, inkludert endringsberedskap ved skiftende produkt og kunder.

Serialiseringsprosess og -utstyr

Etablering og idriftsettelse av serialiseringsprosess- og utstyr er en komplisert oppgave med mange interessenter og grenseflater. NIRAS kan medvirke til å styre et slikt prosjekt samt kvalifisere og validere prosess og utstyr med hensyn til f.eks. dataintegritet.

Selskaper innen farmasi og biovitenskap oppnår optimal driftsøkonomi ved å automatisere hele eller deler av prosessen, noe som f.eks. omfatter å koble 'end of line' sammen med automatiserte lagersystemer.

NIRAS’ End of Line-løsninger:

  • Identifisering av kapasitetsbehov og flyt
  • Optimalisering av logistiske prosesser og layout
  • Spesifisering av pakkelinjer
  • Automatisering
  • Serialisering

Vil du vite mer?

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: