11 Service Lipd Lab Istock 1140779754 (1)

Energirådgivning (EMS)

NIRAS har dype røtter i farmasi- og biovitenskapsbransjen og mange års erfaring med design, utførelse og kvalifisering av tallrike energibesparende prosjekter innen biovitenskap. På den bakgrunn tilbyr vi unik, kundetilpasset energirådgivning som sikrer kundene bedre ressursforbruk og økt bærekraft i produksjonen.

Ekspertene våre har dyp innsikt i laboratorie- og produksjonsprosesser, GMP-krav og produksjonskritiske forhold. Denne inngående bransjekunnskapen betyr at vi alltid tar utgangspunkt i de spesifikke ønskene, ambisjonene og målene til kundene i farmasi- og biovitenskapsbransjen, slik at de får best mulige løsninger.

Bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål er en integrert del av tjenestene våre, og vi setter vår ære i at løsningene som blir valgt, også har et bærekraftig utgangspunkt.

Vi har blant annet gjennomført energibesparende prosjekter innenfor følgende typer prosjekter i biovitenskapsbransjen:

 • Etablering av varmegjenvinning og optimalisering av prosessutsuging for tablettproduksjon samt API-produksjon og pilotanlegg
 • Varmegjenvinning fra trykkluftanlegg
 • Energioptimalisering av kjøle- og varmeanlegg
 • Energi- og driftsoptimalisering av dampsystemer
 • Etablering av resirkulering på ventilasjonssystemer for aseptiske produksjonsfasiliteter
 • Luftkondisjonering og ventilasjon i administrasjon, utviklings- og QC-laboratorier, lager, tablettproduksjon og pakkerier

NIRAS’ energirådgivning omfatter også:

 • Uavhengig energigjennomgang av alle faser for nye prosjekter
 • Energiscreening av prosesser, forsyningsanlegg og bygninger i eksisterende anlegg
 • Lovpålagte energirevisjoner
 • Energiledelse iht. ISO 50001
 • Støtte i forbindelse med lovkrav og tilskuddsordninger
 • Bistand til tekniske revisjoner

Energy Management System (EMS)

NIRAS er med Energy Management System-løsningen DEXMA en av Skandinavias største og ledende konsulenter innen energistyring og rådgivning. Spesialistene våre tilbyr en løpende profesjonell service for å sikre kundene våre best mulige resultater og et godt, langsiktig partnerskap.

NIRAS’ Energy Management System (EMS) er en nettbasert og moduloppbygget programvareløsning basert på DEXMA Analyse, som via datainnhenting og AI overvåker forbruket av strøm, vann og gass, samt mange andre energidata, f.eks. temperatur og værdata mv. EMS gir oversikt over og innsikt i energiforbruket og kan brukes til installasjoner i alle størrelser innenfor alle typer virksomheter.

Komplette data og oversikt over energiforbruket

NIRAS’ EMS-løsning gir kundene en fullstendig oversikt over selskapets eksakte energiforbruk. Dermed danner EMS det nødvendige grunnlaget for å utvikle strategier for energioptimalisering, energibesparelser og grønne forretningsmodeller

NIRAS’ EMS-løsning inneholder alle nødvendige verktøy for å jobbe med forbruksdata innenfor energi og ressurser. Dette gjør det mulig å samle inn data om energi- og ressursforbruk fra en lang rekke datakilder, som bl.a. omfatter data fra fjernavlesingssystemer, dataloggingssystemer, CTS/SRO og data som utveksles via netttjenester, filer mv.

NIRAS’ tjenester innen energistyring omfatter:

 • Rapportering av CO2-utslipp
 • Dokumentasjon av energibesparelser
 • Økonomirelatert registrering, beregning og rapportering
 • Analyse og presentasjon av data om energi- og ressursforbruk
 • Atferdsorientert styring av energi- og ressursforbruk
 • Teknisk orientert styring av energi- og ressursforbruk
 • Standby-forbruk
 • Benchmarking
 • Forbruksovervåking

EMS er bra for miljøet og bunnlinjen

Mange virksomheter ønsker å være mer bærekraftige, men det kan være vanskelig å vite hvor man skal sette inn og hvordan man skal prioritere de grønne investeringene.

NIRAS’ Energy Management System er en enkel løsning som kan hjelpe virksomheter med å redusere energiforbruk og CO2-utslipp og dermed hjelpe dem å komme i mål med en rekke av de grønne og bærekraftige målsetningene.

EMS-løsningen vår kan dermed både bidra til å gagne miljøet, redusere CO2-utslippene og strøm- og vannforbruket, og samtidig forbedre bunnlinjen for virksomheter som bruker verktøyet.

Energiekspertene våre skaper oversikt og gir mulighet til å gå inn akkurat der hvor effekten og utbyttet vil være størst.

Forbruksanalyser og komplett oversikt over energiforbruket

NIRAS’ Energy Management System er et brukervennlig verktøy som er designet for de personene som er ansvarlige for energiforbruket i virksomheten.

Ved hjelp av EMS kan man overvåke, sammenligne og normalisere nøkkeltall på tvers av bygninger og perioder. Hvis energiforbruket i virksomheten begynner å avvike, kan EMS umiddelbart varsle om endringen. Dette gjør deg i stand til å reagere raskt og dermed spare energi, ressurser og penger.

Hjelp til regulatorisk område

EMS gir også ekspertene våre mulighet til å identifisere potensielle innsatsområder, samt til å gi en bredere oversikt over flere produksjonsanlegg eller eiendommer.

Systemet inneholder en lang rekke analyseverktøy som kan brukes til forbruksanalyser. Dette inkluderer blant annet økonomi, standby-forbruk, benchmarking og rapportering av CO2-utslipp.

Energistyringssystemet er dermed et utmerket verktøy i forhold til det regulatoriske området når virksomheter skal beregne avgifter på CO2, fjernvarme, for lite fjernkjøling eller lignende.

Få kontroll over energiforbedringer

NIRAS’ Energy Management System gir mulighet for å holde oversikten over igangværende energiprosjekter. Systemet har en rekke verktøy til å måle og verifisere energibesparelser. I den forbindelse kan man opprette og følge utviklingen på så mange prosjekter som man ønsker, ut fra forskjellige variabler.

Vil du vite mer?

Johnny Nielsen

Johnny Nielsen

Advisor

Aarhus, Denmark

+45 3092 0611

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: