Split image of Niras kontor i Oslo facade and group photo of people around a table

NIRAS i nye lokaler i Oslo

NIRAS har vokst ut av lokalene i Tullins gate og har nå kommet på plass i de nye lokalene i Kongens gate 4 i Oslo.

Three men lowering a wire down a sewer manhole
Prosjekt

Fiberoptisk kabel finner regnvann på avveie med laser

Ved hjelp av en fiberoptisk kabel kan Trondheim kommune finne regnvann som er feilkoblet til avløpssystemet. Det sikrer mot overfylte pumpestasjoner og utgifter til en dyr beredskap.

visualization of building with people walking outside
Nyhet

NIRAS inkluderer miljøfaget i BIM

Med FoU-støtte fra Skattefunn er NIRAS i gang med innovasjonsprosjektet «BIM i 6D». Formålet er en inkludering av miljøfaget i BIM.

Employee portrait.  Anne Glomnes Rudi (AGLR)
Nyhet

Bærekraftsleder for NIRAS i Norge

Anne Glomnes Rudi er ansatt som norsk leder for Bærekraft i NIRAS og får med dette ansvaret for miljø, energi og Promitek Oljeutskillerservice som allerede er etablerte tjenester NIRAS tilbyr i det norske markedet.

Traffic sign on highway
Prosjekt

NIRAS er med på prosjektering av ny E16 Eggemoen - Olum

Prosjektet omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygging av ca. 12,5 km tofeltsveg, inkludert to store bruer over Randsdelva og Svenådalen på hhv. 560 m og 400 m lengde.

Two men examining a sewer
Tjeneste

Oljeutskillerservice

Vi utfører driftskontroll med prøvetaking av oljeutskilleranlegg for over 1300 kunder i hele Norge. Vi hjelper blant annet Esso, Statoil, Felleskjøpet og Avinor med å ivareta forurensingsforskriften kap. 15.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blant Skandinavias ledende
rådgivende ingeniørvirksomheter.

Med et bredt spekter av kompetanse innen prosessteknikk, industri og bygging av energi, miljø, vann og forsyning til infrastruktur, bistand og byplanlegging, bidrar NIRAS til løsninger på et stort antall store samfunnsmessige utfordringer.