Welcome To NIRAS.Com

Vi bygger morgendagens samfunn bærekraftig

Som et av Skandinavias ledende rådgivende ingeniørselskaper bidrar vi til å løse en lang rekke av de største samfunnsutfordringene.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blant Skandinavias ledende rådgivende ingeniørvirksomheter. Med et bredt spekter av kompetanse innen prosessteknikk, industri, energi, miljø, vann og forsyning, infrastruktur, bistand og byplanlegging, bidrar NIRAS til løsninger på et stort antall samfunnsmessige utfordringer. 

NIRAS har vært til stede i Norge siden 2012, og gjennom årene har vi opplevd kontinuerlig vekst. Per dags dato har vi kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim og Drammen, hvor våre 75 eksperter tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor flere ingeniørfag.

Våre mest fremtredende prosjekter er innen infrastruktur, der vi gjennomfører jernbane-, tunnel- og veiprosjekter over hele Norge. Dermed bidrar vi til mer effektiv og bærekraftig mobilitet. Vi er også i økende grad involvert i prosjekter knyttet til klimaendringer og miljø, offshore vindprosjekter og byggeprosjekter. 

"På grunn av vårt sterke og fleksible samarbeid internt i NIRAS på tvers av avdelinger og land, klarer vi å levere fremragende resultater i prosjektene våre. Vi opplever at våre kunder verdsetter vår kompetanse og resultatene vi leverer." 

Theis Tarp Rasmussen, Director NIRAS Norway

Prosjekter og nyheter på tvers av fagområder

Seals

Miljøkonsekvensvurdering av Thor - Danmarks største havvindmøllepark

Thor, Danmarks største havvindmøllepark, vil levere fornybar energi til mer enn én million hjem. Et tverrfaglig team av eksperter fra NIRAS har vurdert hvordan miljøet påvirkes under konstruksjonen av den 1 000 MW store havvindmølleparken.
Søsterbekk 01.12.23

Grunnundersøkelser gjennomført ved Søsterbekk

Bane NOR og NIRAS Norge AS har gjennomført grunnundersøkelser ved Søsterbekk på Ofotbanen. Dette gir et godt grunnlag for prosjektet Søsterbekk kryssingsspor.
Søsterbekk

Bane NOR og NIRAS starter nytt ekstremt baneprosjekt - Søsterbekk kryssingsspor på Ofotbanen

Bane NOR har inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om prosjektering og teknisk rådgiving for prosjektet Søsterbekk kryssingsspor. Dette prosjekt er en av de mest ekstreme bane i hele Norge, og det er det nordligste prosjektet NIRAS har hatt innen infrastruktur.
Asko (1)

Byggetrinn 2 i ASKOs nye lagerbygg i Oslofjord ble ferdigstilt sommeren 2023

NIRAS startet i slutten av 2021 å planlegge utvidelsen av ASKOs nye lagerbygg i Oslofjord. «Byggetrinn 2» ble ferdigstilt sommeren 2023.
Theis Tarp Rasmussen TTR NS 10147 1920

NIRAS vinner historisk stort oppdrag for Bane NOR på Kongsvingerbanen.

Prosjektet som er tildelt NIRAS Norge på Kongsvingerbanen er organisert under Utbyggingsdivisjonen, Utbygging Portefølje Øst. Prosjektet er det første av tre kontraktssamlinger som lyses ut på Kongsvingerbanen.
Illustrasjon: Brandsberg Dahls Arkitektkontor

NIRAS er prosjekterende på prestisjeprosjektet Valhall

Valhall består av to bygg på seks etasjer hver i Jåttåvågen, med et totalt areal på ca. 70 000 m2. NIRAS er engasjert som prosjekterende innen elektrofag på begge bygg, under elektroentreprenørene Alt installasjon AS og Rogaland elektro AS.

Les flere av våre nyheter og prosjekter her

Bli en del av vårt fellesskap

Sjekk ut dine karrieremuligheter i NIRAS

NIRAS sin nye podcast "Den grønne sofa"

I "Den grønne sofa" diskuterer vi forskjellige emner relatert til bærekraft. Våre verter Jens Priergaard (VP i NIRAS) og Mia Heide (Ph.D-student og bærekraftsekspert) inviterer inn en rekke gjester til en prat i sofaen om alt fra biodiversitet og sikulærøkonomi til green washing, SDGer, livssyklusanalyse og mye mer. 

3000

medarbeidere

61

Kontorer

7000

nåværende prosjekter

Bli klokere på vår ledelseskultur

 

I NIRAS har vi en flat ledelsesstruktur, og derfor er det sjeldent langt fra beslutning til handling. 

Det skaper et sterkt samarbeid på tvers og bidrar til faglig utvikling av medarbeidernes kompetanse.