Nyhet

Bærekraftsleder for NIRAS i Norge

Anne Glomnes Rudi er ansatt som norsk leder for Bærekraft i NIRAS og får med dette ansvaret for miljø, energi og Promitek Oljeutskillerservice som allerede er etablerte tjenester NIRAS tilbyr i det norske markedet.

Three men lowering a wire down a sewer manhole
Prosjekt

Fiberoptisk kabel finner regnvann på avveie med laser

Ved hjelp av en fiberoptisk kabel kan Trondheim kommune finne regnvann som er feilkoblet til avløpssystemet. Det sikrer mot overfylte pumpestasjoner og utgifter til en dyr beredskap.

The Lake Maridalsvannet in Oslo seen from above
Nyhet

Oslos vannforsyning går på nett for å redusere høyt vanntap

En ny og høyteknologisk, nettbasert modell over hele Oslos vannforsyning skal bidra til å redusere et høyt lekkasjenivå og løse en alvorlig vannutfordring som truer den norske hovedstadens forsyning av drikkevann i fremtiden.

A bird's eye view of a building site
Nyhet

NIRAS skal prosjektere kreftbehandlingssenter

NIRAS vinner skisseutforming for nytt kreftbehandlingssenter på Radiumhospitalet i Oslo.

Traffic sign on highway
Prosjekt

NIRAS er med på prosjektering av ny E16 Eggemoen - Olum

Prosjektet omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygging av ca. 12,5 km tofeltsveg, inkludert to store bruer over Randsdelva og Svenådalen på hhv. 560 m og 400 m lengde.

Two men examining a sewer
Tjeneste

Oljeutskillerservice

Vi utfører driftskontroll med prøvetaking av oljeutskilleranlegg for over 1300 kunder i hele Norge. Vi hjelper blant annet Esso, Statoil, felleskjøpet og Avinor med å ivareta forurensingsforskriften kap. 15.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blant Skandinavias ledende
rådgivende ingeniørvirksomheter.

Med et bredt spekter av kompetanse innen prosessteknikk, industri og bygging av energi, miljø, vann og forsyning til infrastruktur, bistand og byplanlegging, bidrar NIRAS til løsninger på et stort antall store samfunnsmessige utfordringer.