Skandinavisk graduateprogram

Nyt Graduate Billede

Våre graduates som startet august 2024.

Er du nyutdannet ingeniør med ønske om å utvikle og bruke din profesjonelle kompetanse i spennende prosjekter i Skandinavia? Er du eventyrlysten, og interessert i utstasjonering i et annet land? I så fall kan du være en god kandidat til vårt internasjonale graduateprogram.

I løpet av vårt graduateprogram blir du rustet til å jobbe på tvers av skandinaviske prosjekter innen fagområdet du er utdannet i. Vi tilbyr graduatestillinger innen infrastruktur, elektro, bygg, miljø og bærekraft, vann og samfunnsplanlegging. 

Etter programmet kan du forvente å bli tilbudt jobb i NIRAS i Norge hvor du kan bruke din internasjonale erfaring videre i karrieren din. 

Få fart på karrieren

Gjennom prosjektarbeid, kurs, webinarer og fokus på utviklingsplanen din får du en akselerert start på din karriere som rådgiver. Du blir ansatt ved et av våre kontorer i Norge i begynnelsen av programmet, og formålet er fast ansettelse samme sted etter at programmet er avsluttet. Under utstasjonering får du en særskilt kontrakt i det aktuelle landet med gode vilkår, inkludert tilskudd til bolig. 

Jeg har følt meg så velkommen her i NIRAS, og folk har vært veldig hjelpsomme og imøtekommende. Her kan jeg spørre hvem som helst om hva som helst

Amalie, graduate høsten 2022

Vårt graduateprogram går ut på at du blir ansatt i Norge, der du skal jobbe et halvt år, frem til jul. Deretter blir du utstasjonert i opp til et år for å jobbe i  et annet skandinavisk land.  

Slik sørger vi for at du får et godt og bredt fundament innen ditt fagområde, både gjennom ulike typer oppgaver og ved å jobbe i forskjellige avdelinger i programmets forløp. Du får et raskt voksende nettverk og vil møte engasjerte og høyt kvalifiserte kolleger som tar deg godt imot og alltid er klare til å hjelpe med faglig sparring.  

I begynnelsen av forløpet legger vi en faglig og målrettet utviklingsplan for deg og de oppgavene du skal jobbe med underveis. Sammen med andre unge vil du inngå i et akselerert utviklingsprogram med kurs og webinarer innen prosjektledelse, rådgiverrollen, kommunikasjon og mye mer. 

Til programmet søker vi nyutdannede, nysgjerrige og ambisiøse ingeniører som – akkurat som oss – har en visjon om å jobbe i hele Skandinavia og vil være med på vår reise. Du vil få «on-the-job-training» som rådgiver innen ditt fagfelt på prosjekter i inn- og utland, tilgang til et bredt faglig nettverk i NIRAS og oppleve et godt samarbeid med engasjerte kolleger.

Vi har et veldig inkluderende kollegialt miljø. Jeg ble alltid invitert til arrangementer, folk er hjertelig velkommen og jeg fikk en grundig innføring i danske normer og system, noe som var veldig hyggelig som nykommer til både et nytt land og ikke minst en helt ny arbeidsplass

Ole Jørgen, graduate høsten 2022

Noe for deg?

Graduateprogrammet er for deg som enten er helt nyutdannet eller har et par års erfaring etter universitetsutdanning som ingeniør eller en annen relevant mastergrad. I studiet har du spesialisert deg innen ett av fagområdene nedenfor:

Byggtekniske fag

Elektroingeniør; Detaljprosjektering og 3D-modellering med Revit, parametrisk design, tilstandsvurdering av eksisterende bygg, optimalisering av bygg og tekniske løsninger (økonomiske, bærekraftige og energieffektive), utarbeide kravspesifikasjoner, utlysning og kontrahering, kortslutningsberegninger i Febdok og prosjektledelse – ansettelse i Oslo eller Stavanger.

Rådgivende ingeniør VVS; Detaljprosjektering og 3D-modellering med Revit, parametrisk design, tilstandsvurdering av eksisterende bygg, utarbeide kravspesifikasjoner, utlysning og kontrahering, optimalisering av bygg og tekniske løsninger (økonomiske, bærekraftige og energieffektive), SIMIEN-beregning og prosjektledelse – ansettelse i Oslo eller Stavanger.

Infrastruktur

Ingeniør jernbaneteknikk, kontaktledning; Planlegging og prosjektering av kontaktledning, returkrets og jordingsanlegg for jernbane, inkludert utarbeidelse av 3D fagmodeller. Beregningsprogrammer som SICAT Candrop og tegneprogrammer som AutoCAD og NovaPoint vil være eksempler på programmer som benyttes under prosjektering – ansettelse i Oslo, Stavanger eller Trondheim.

Sporplanlegger; planlegging og prosjektering av spor i større og mindre jernbaneprosjekter inkludert utarbeidelse av 3D fagmodeller, visningsmodeller etc. AutoCAD/NovaPoint er eksempler på programmer som benyttes under prosjektering og kjennskap til disse vil være en fordel – ansettelse i Oslo eller Trondheim.

Geotekniker; undersøkelser og prosjektering i områder med kvikkleire, norske geotekniske undersøkelsesprinsipper, modellering av fjellflater og laggrenser i 3D (NovaPoint, AutoCAD, Surfer), prosjektering av spunt og støttemurer, PLAXIS, SLIDE2, Geosuite og OptumGE – ansettelse i Oslo, Stavanger eller Trondheim.

Konstruksjonsingeniør; planlegging og prosjektering av konstruksjoner (bru, kulvert, plattformer og mindre konstruksjoner) i både nasjonale og internasjonale prosjekter. Digitale modellerings- og beregningsverktøy som Robot Structural Analysis, Revit. Civil 3D/AutoCad eller liknende benyttes under prosjektering og kjennskap til disse vil være en fordel – ansettelse i Oslo, Stavanger eller Trondheim.

Vegplanlegger; planlegging og prosjektering av ulike typer veier som f.eks. firefelts motorveier, tofeltsveier utenfor by, samt prosjektering av gater og bymessige områder. Kjennskap til Novapoint og AutoCAD og prosjektering i 3D – ansettelse i Oslo, Stavanger eller Trondheim.

Signalingeniør; Utarbeide planer, utredninger og funksjonsbeskrivelser for signalanlegg. Planlegging og prosjektering av endringer i signalanlegg for jernbane innenfor system som NSI63, ERTMS, NSB77, NSB84, NSB88 i Norge og DSB54/55, DSB77 og Metroen i Danmark. Tegneprogrammer som AutoCAD vil være eksempel på program som benyttes under prosjektering – ansettelse i Oslo, Stavanger eller Trondheim.

Rådgivende ingeniør VA; Rådgivning ved samtlige områder som berører vannets kretsløp i samfunnet. Drikkevann og avløpsvann, håndtering av overvann og flom med tilhørende klimatilpasninger, og VA innen tverrfaglige infrastrukturprosjekter. Stillingen innebærer å være delaktig i alle teamets prosjekter som prosjektmedarbeider – ansettelse i Oslo eller Trondheim.  

Miljø og bærekraft 

Jord og grunnvann; kunnskap om miljøforurensning og spredning av miljøfarlige stoffer, toksikologi, myndighetskrav, prøvetakingsmetodikk og erfaring med feltarbeid, førerkort for å kjøre ut på feltarbeid – ansettelse i Oslo.

Klima og bærekraft; kompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA) og klimaregnskap/-budsjetter, relevant software og databaser (feks. SimaPro og Ecoinvent) eller miljødeklarasjon (EPD) – ansettelse i Oslo.

Interessert?

Vi har ingen aktiv annonse ute nå, men legg inn en åpen søknad! 

Vil du vite mer?

Maria Reitås Messenlien

Maria Reitås Messenlien

Talent Aquisition Partner

Oslo, Norway

Se også: