Ole Jørgen Skjervik har fått en bred base gjennom NIRAS sitt skandinaviske graduateprogram

COMPRESS Ole Jørgen Skjervik NIRAS NORGE 1

Faglige ambisjoner om å spesialisere seg som byggingeniør førte Ole Jørgen Skjervik fra Stavanger til Aarhus. Her jobbet den unge nordmannen i NIRAS sitt Graduate-program før han returnerte til Norge - rik på opplevelser og erfaringer på personlig og faglig nivå.

I januar 2022 satte Ole Jørgen Skjervik seg på et fly fra Oslo til København, hvor han har hatt ett et år med nye erfaringer, læring og utvikling ved NIRAS i både Allerød og Aarhus.

Her, ett år senere, er Ole Jørgen tilbake i hjemlandet etter mange nye opplevelser, og han er mer enn klar for å finne løsninger på fremtidens infrastrukturelle utfordringer. Men hadde det ikke vært for Graduate-programmet ved NIRAS, hadde han sannsynligvis ikke fått denne rike erfaringen.

Fra Stavanger, med veier på hjernen

Ole Jørgen er opprinnelig fra Stavanger på Sør-Vestlandet, hvor han vokste opp og senere utdannet seg til byggingeniør.

Som fullutdannet ingeniør sto han derfor overfor å måtte velge, hvor han ville starte arbeidslivet for å forhåpentligvis spesialisere seg på prosjektering av veier. NIRAS var langt fra det eneste ingeniørfirmaet han kunne ha valgt.

Men NIRAS var en av de nyere aktørene på markedet i Norge, og – sammenlignet med andre konkurrenter – NIRAS virket også litt mer miljø- og bærekraftsorientert, noe som vekket Ole Jørgens interesse. Da han fant ut at det også fantes et Graduate-program, var han sikker på at han ville satse på dette.

COMPRESS Amalie Skibeli Ole Jørgen Skjervik NIRAS NORGE

Til Danmark

Etter noen måneder på NIRAS sitt Oslokontor, dro Ole Jørgen til Danmark. Nærmere bestemt Allerød, hvor han skulle jobbe det neste halvåret. Til tross for manglende erfaring fra andre arbeidsplasser følte han at det var et veldig godt arbeidsmiljø og han ble godt mottatt av sine nye kolleger.

«Dere støtter og er flinke til å hjelpe hverandre, selv om det gjør arbeidsdagen litt lengre. Mange er selvoppofrende for å hjelpe andre», sier Ole Jørgen.

Han mener at det rent sosialt sett var et veldig inkluderende kollegialt miljø. Han ble alltid invitert til arrangementer, folk var hjertelig velkommen og han fikk en grundig innføring i danske normer og system, noe som var veldig hyggelig som nykommer til både et nytt land og ikke minst en helt ny arbeidsplass.

Ifølge Ole Jørgen var overgangen likevel ganske enkel, da Norge og Danmark deler mange likheter.

«Det mest utfordrende var logistikken ved å reise hit. Både på grunn av Covid-19, men også med de mange koffertene jeg hadde med,» sier han med et behersket smil.

Learning by doing

Ole Jørgen fikk raskt nok å gjøre etter ankomsten til Danmark, med en rekke ulike oppgaver. Og fordi han viste interesse for det han holdt på med og presterte godt, fikk han også mer ansvar på de prosjektene han var en del av.

«Man stoler på at oppgavene blir gjennomført og jeg opplevde ansvaret som spennende,» sier Ole Jørgen.

Han beskriver de mange ulike oppgavene som litt som å være på universitetet: du får et godt grunnlag før du skal velge retning for din videre karriere. Ole Jørgen ble introdusert for mange ulike tekniske programmer og fagområder, som også er forskjellige i Danmark og Norge – for eksempel drenering.

«Du får et bredt grunnlag, og du lærer kanskje også litt raskere, ettersom du lærer så mye nytt hele tiden – du må hele tiden lære og tenke nytt. Learning by doing!»

Han trekker spesielt frem et norsk toginfrastrukturprosjekt hvor han og resten av teamet kom med mange nye ideer til løsninger. Oppgaven krevde at de tenkte utenfor boksen med tanke på de ulike programmene de brukte til oppgaven.

Ole Jørgen understreker at det var både lærerikt og spennende å jobbe med programmer på en helt ny måte, samtidig som man måtte jobbe på tvers av ulike disipliner i prosjektet. Plutselig ble han kjent med alle de ulike sektorene som var knyttet til prosjektet. I den forbindelse måtte det formidles mye kunnskap på tvers av de ulike faggruppene, og her ble Ole Jørgen tillagt et større ansvar for å gjennomføre oppgaven.

«Det var mye ‘trial and error’ og idémyldringsprosesser, samtidig som vi måtte sjonglere med en deadline og få ting gjort,» forklarer han.

Et godt råd

Her, ett år etter at Ole Jørgen kom til Danmark i forbindelse med Graduate-programmet, er han tilbake i Norge igjen, men nå med mange erfaringer rikere. En av disse erfaringene er hvor viktig et nettverk er for ens arbeid som ingeniør. Etter et år i Danmark vet han nå nøyaktig hvem han skal gå til når han skal søke råd om et prosjekt – noe som er veldig verdifullt for en ung ingeniør.

Oppholdet i Danmark har også gjort at Ole Jørgen har lært seg å jobbe mer selvstendig og være endringsvillig. Og det er nettopp denne tilnærmingen Ole Jørgen ser på som svært viktig for andre unge i Norge og Sverige, når de selv kommer i en situasjon hvor de skal ut i jobb for første gang. Hans gode råd til andre unge nyutdannede i NIRAS lyder:

«Lytt mer, vær åpen for å prøve forskjellige ting og jobb så hardt du kan. Da kommer resten av seg selv!»

Se også

Vil du vite mer?

Maria Reitås Messenlien

Maria Reitås Messenlien

Talent Aquisition Partner

Oslo, Norway