NIRAS sitt skandinaviske graduateprogram er en kickstart for karrieren til våre nyutdannede kolleger

Nyt Graduate Billede

Våre graduates som startet august 2024.

I august 2023 ønsket NIRAS velkommen til 8 nye kollegaer til vårt graduateprogram, ved våre kontor i Oslo, Trondheim og Stavanger. De neste halvannen årene vil de utvikle sin kompetanse gjennom læring, mentoring, internasjonalt samarbeid og prosjektledelse på tvers av sektorer. Å fremme og videreutvikle godt samarbeid på tvers av landegrenser og fokus på kunnskapsdeling fra våre mange eksperter, er hjørnesteinen i programmet.

10. november, 2023

NIRAS sitt graduateprogram gir nyutdannede på våre nordiske kontorer muligheten til å akselerere sin karriere og jobbe på tvers av skandinaviske prosjekter innen infrastruktur, elektro, bygg, miljø og bærekraft, vann og samfunnsplanlegging. Dette bygger relasjoner mellom nyutdannede, sektorene og kundene de blir koblet med. De får tilgang til virkelig, on-the-job trening og grundig opplæring fra NIRAS for å styrke deres profiler og hjelpe dem å lykkes – inkludert ulike læringsmoduler, utplassering på tvers av NIRAS-kontorer og landegrenser, og alle verktøyene de trenger for å utvikle seg både profesjonelt og personlig.

For Erlend Waage, som også er graduate ved NIRAS sitt kontor i Oslo og jobber innen bygg, var graduateprogrammet en unik mulighet til å oppleve et internasjonalt arbeidsmiljø med kolleger fra Danmark og Sverige. Gjennom programmet kommer han til å samarbeide tett med dem, og akkurat som NIRAS har fokus på tverrfaglig samarbeid, jobber de på tvers av fagområder, sektorer og landegrenser.

"Jeg har fått en veldig god arbeidsplass med svært gode kolleger, og jeg føler at jeg har lært mye i den tiden jeg har vært her. Jeg har blitt utfordret faglig og fikk raskt muligheten til å bidra i prosjekter, noe som gir en følelse av mestring. Vi i graduateprogrammet har ukentlige møter hvor vi diskuterer arbeidsoppgaver, og i tillegg har vi alle vært på tur til hovedkontoret i Danmark for å møte våre danske kolleger," forteller Erlend.

I løpet av programmet opprettholder våre nyutdannede en sterk forbindelse med hverandre, og de får muligheten til å tilbringe de første årene av sin yrkeskarriere i et miljø skreddersydd for deres ønsker og ambisjoner.

"Graduateprogrammet gir meg en ekstraordinær mulighet til å kickstarte karrieren min og få tilgang til mange ulike situasjoner, noe som er helt unikt,"

sier Aurora Holen, graduate ved NIRAS sitt kontor i Oslo, hvor hun jobber i avdelingen for miljø og bærekraft. Etter jul skal hun jobbe i Aalborg i Danmark, og deretter i København.

Vårt graduateteam for 2023 består av følgende:

  • Aurora Holen, Avfall og sirkulærøkonomi

  • Erlend Waage, Elektro

  • June Furunes-Olsen, VA

  • Kristoffer Ballantine Øverby, Elektro

  • Kristoffer Markeng, Konstruksjon

  • Magnus Elias Fjereide Enge, VVS

  • Mari Valle Kjelby, Kontaktledning

  • Silje Falkeid, Geoteknikk

For å styrke samarbeidet og bygge gode relasjoner blant deltakerne, startet teamet med en 2-dagers bootcamp

På bootcampen legges det vekt på personlig utvikling, og sosiale ferdigheter tas i bruk når deltakerne lærer å tolke sin egen og andres atferd og kommunikasjonsstiler, samt gi konstruktiv tilbakemelding. Deltakerne bygger tillit til hverandre gjennom samarbeidsøvelser, tilbakemelding og individuelle refleksjoner. De lærer å kjenne egne reaksjonsmønstre når de sammen skal løse oppgaver som krever alle typer personprofiler. Man må både kunne lytte, bidra og evaluere kontinuerlig i disse prosessene, der deltakerne ofte er utenfor sin egen komfortsone.

En sentral del av graduateprogrammet er å gi deltakerne muligheten for utplassering, og flere av våre norske kolleger skal tilbringe hverdagen sin på ulike NIRAS-kontorer i Danmark i 2024. Vi ønsker å bygge videre på vårt gode samarbeid på tvers av landegrenser, og her spiller graduateprogrammet en viktig rolle. I tillegg gir det våre ansatte unik erfaring med å jobbe på internasjonale prosjekter, som er en sentral del av kulturen i NIRAS.

"Vi har blitt introdusert for ulike sektorer for å få en forståelse for hva som kan være spennende for oss å jobbe med. Denne smakebiten er virkelig verdifull, og i tillegg har vi deltatt på workshops som fokuserer på å forstå våre personlige profiler og møtt flere av våre danske kolleger. Nettverk spiller også en stor rolle i programmet, og vi lærer å kjenne mange på tvers av landegrenser, sektorer og fagområder," sier Kristoffer Markeng, som er graduate ved NIRAS sitt kontor i Oslo og jobber innen infrastruktur.

Hva våre nyutdannede gleder seg til de kommende 1,5 årene

Ifølge Erlend handler det om "å stifte nye bekjentskaper og utfordre meg selv på andre måter enn bare rent faglig. Graduateprogrammet har fokus på oppfølging og personlig utvikling. Vi har blitt introdusert for gode verktøy i arbeidslivet, og vi har fått en grundig innføring i bedriftens kultur og struktur. Det som også er veldig bra, er at det er tilrettelagt for oss som er nye i arbeidslivet," sier Erlend.

For June Furunes-Olsen, graduate innen VA ved NIRAS sitt kontor i Trondheim, er dette en flott mulighet til å fylle opp verktøykassen, både faglig og personlig.

"Det har vært en bratt læringskurve siden august, og jeg kan ofte merke at ‘nå gjør jeg noe jeg ikke nødvendigvis hadde fått til alene for noen måneder siden’. Nettopp den kombinasjonen av alle de ulike erfaringene man får muligheten til å opparbeide seg, tror jeg gjør at man blir veldig godt rustet til å møte mange ulike utfordringer senere," sier June.

For Kristoffer Markeng er det "muligheten til å bo i et annet land i ett år som var den spesifikke grunnen, og etter jul skal jeg på utplassering ved NIRAS sitt hovedkontor i Danmark, Allerød. Jeg gleder meg også til å jobbe med nye problemstillinger som oppstår når man må sette seg inn i et helt nytt og ukjent regelverk når det gjelder prosjektering av konstruksjoner i et annet land," forteller Kristoffer.

Målet med graduateprogrammet er også å ruste de nyutdannede med nødvendige verktøy for å jobbe i internasjonale team og fremme et harmonisk arbeidsmiljø. Programmet inkluderer opplæring i prosjektstyringsverktøy som gir teamet kunnskap om sentrale verktøy og prosesser som skal brukes i forbindelse med prosjektarbeid. Vi kan knapt vente med å følge vårt nyeste kull av nyutdannede når de begir seg ut på sine karriereveier!

Se også:

Vil du vite mer?

Maria Reitås Messenlien

Maria Reitås Messenlien

Talent Aquisition Partner

Oslo, Norway