Promitek Niras Norge Ns 06997 1024

Oljeutskiller

Driftskontroll for oljeutskillere med prøvetaking av avløpsvann.

Uansett om du er en stor, landsdekkende virksomhet med en kjede av bensinstasjoner med vaskehaller, eller om du driver selvstendig på deltid og har et verksted med én enkelt vaskehall, kan du trenge hjelp til å overholde norske miljøkrav på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte.

Driftsassistanse er NIRAS’ tilbud til store og små virksomheter som må tilfredsstille miljøkravene. De fleste av kundene våre sparer penger ved la oss kontrollere oljeutskillerne og vurdere risikoen for lekkasje til utslippsvannet.

Prøvetaking, rapportering og utslippssøknader

Vi gir deg muligheten til å oppfylle myndighetskravene på en økonomisk gunstig måte. Vi kan bistå med utslippssøknader, kontrollere tømmerapporter opp mot mengde olje og slam målt av oss i utskilleren, og vi gir deg råd om du har for høye verdier i utslippsvannet. Samtidig sørger vi for den lovpålagte innrapporteringen til myndighetene.

Vi har i 15 år tilbudt driftsassistanse og prøvetaking av oljeutskillere i Norge. Vi har i dag avtaler med ca. 1400 oljeutskillereiere over hele landet. Våre tjenester tilfredsstiller naturligvis myndighetenes krav til internkontroll av oljeutskilleranlegg.

Prøveavtale og driftskontroll

Prøvetakingsavtale består av:

  • Prøvetaking av utslipp fra oljeutskiller to ganger per år (inkl. transport til laboratorium, analyse og rapportering)

Driftskontrollavtale består av:

  • Kontroll av utskiller og peiling av nivåer (olje/slam) to ganger per år
  • Prøvetaking av utslipp fra oljeutskiller to ganger per år (inkl. transport til laboratorium, analyse og rapportering)

Rapport til kommunen

NIRAS utarbeider årsrapport som sendes ut i februar hvert år. Denne går ut til både deg som kunde samt til kommunal forvaltning.

Vi har åtte servicebiler som er spesialinnredet for kontroll og prøvetaking av oljeutskillere.

Vil du vite mer?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Se også: