River Horsens NS 09815 1920

Miljø- og klimaavtrykk, livsløpsvurdering, miljødeklarasjonog klimaregnskap

Vi utarbeider livsløpsvurdering av produkter og systemer, miljødeklarasjoner i henhold til anerkjente standarder samt klimaregnskap for organisasjoner.

Vi gir råd til både private og statlige virksomheter om bærekraftig utvikling ved å kartlegge og vurdere miljøpåvirkninger, og ved å utarbeide produktorientert livsløpsvurderinger, klimaregnskap og miljødeklarasjoner.

Vi har også en av Danmarks svært få eksperter som er godkjent for å verifisere EPD-er (utarbeidet av andre) gjennom EPD Denmark.

Miljødeklarasjon (EPD)

Vi utarbeider din EPD (Environmental Product Declaration), eller miljødeklarasjon på norsk, der vi dokumenterer produktets miljøegenskaper i henhold til anerkjente europeiske og internasjonale standarder.

Miljødeklarasjonen angir produktets potensielle miljøpåvirkning i tall. Denne informasjonen kan for eksempel brukes av innkjøpere eller arkitekter og prosjekterende ingeniører når byggeelementer eller byggverk skal miljøvurderes. I byggebransjen er en EPD avgjørende hvis byggematerialer skal inngå i et DGNB-sertifisert bygg, fordi det brukes EPD-er for å oppnå poeng og sammenligne materialer i forbindelse med bærekraftsertifisering og bestemmelse av DGNB-bærekraftsklasser. I noen land, f.eks. Norge, er det krav om å levere EPD-er hvis materialer skal brukes i offentlige bygg. 

Det finnes flere nasjonale ordninger og programmer for miljødeklarasjoner over hele verden. I Danmark finnes bl.a. programmet EPD Denmark. Mange kan utarbeide EPD-er, men i NIRAS finner du en av få spesialister som også er godkjent for å verifisere EPD-er. 

Livsløpsvurdering (LCA)

Vi utarbeider livsløpsvurderinger av produktene til våre kunder, inkludert kartlegging, påvirkning og vurdering. LCA er en forkortelse for Life Cycle Assessment – livsløpsvurdering på norsk. LCA er en metode for å vurdere potensielle miljø-/klimapåvirkninger og ressursforbruk knyttet til et produkt eller en tjeneste.

En livsløpsvurdering er basert på hele produktets/tjenestens livssyklus – fra vugge til grav. Her fokuserer vi ikke bare på én enkelt del, men ser på hva som skjer i løpet av produktets levetid i henhold til ISO-standard 14044 «Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines». Ved å vurdere produktene i et livssyklusperspektiv sikrer vi at miljøinnsatsen deres konsentreres der den gir størst mulig miljøgevinst.

Klimaregnskap

I dag opplever virksomheter flere og større krav til reduksjon og dokumentasjon av klimapåvirkningen fra prosessene deres. Et klimaregnskap presenterer en oversikt over klimagassutslipp. Vår avdeling har solid erfaring med å beregne klimagassutslipp fra både privat og offentlig sektor. 

I NIRAS bruker vi internasjonalt anerkjente standarder, som f.eks Greenhouse Gas (GHG) Protocol scope 1, 2 and 3, noe som betyr at vi kan analysere både direkte og indirekte klimapåvirkninger. Vi kan også hjelpe virksomheter med å identifisere de forretningsaktivitetene/forbruket av tjenester og produkter som gir størst klimapåvirkning.

Det finnes en rekke verktøy som kan hjelpe virksomheter med å beregne klimaavtrykket. NIRAS har bl.a. stått for å oppdatere den danske Erhvervsstyrelsens beregningsverktøy, slik at det nå også kan regne på indirekte CO2-utslipp.

Strategiarbeid om bærekraftsmål

Mange virksomheter, organisasjoner og offentlige institusjoner ønsker å prioritere bærekraftige løsninger, skape bærekraftige prosjekter og jobbe med FNs bærekraftsmål. Det er imidlertid et faktum at det kan være en utfordring å omsette ønsket til konkret handling.

NIRAS har utviklet og testet ulike verktøy som kan støtte det viktige arbeidet og gjøre bærekraft målbart i alle tenkelige prosjekter i kommuner, regioner, industri, helsesektor, forsyning, transport og bygg.

I NIRAS anvender vi disse verktøyene aktivt i vårt samarbeid med kunder, da det er vårt ønske å gjøre verdensmålene mer forståelige og lette å implementere i en lokal kontekst.

Sirkulær økonomi og utvikling av grønne forretningsmodeller

Vi hjelper kundene med å avdekke potensial for å utvikle sirkulære forretningsmodeller gjennom hele verdikjeden. Vi undersøker ideer og forbedringspotensial innen ledelse og administrasjon av virksomheten ved hjelp av modeller og verktøy, f.eks. sirkulær økonomi, business model canvas mv.

I tillegg tilbyr vi støtte til å implementere kartlagte potensialer og ekstern kommunikasjon om kundenes suksesshistorier. 

NIRAS er en godkjent GCO-rådgiver (Green Circular Transition). Gjennom et stort antall GCO-støttede prosjekter har vi bygd opp en bred og dyptgående erfaring med å hjelpe virksomheter med å utvikle forretningen i en mer sirkulær retning.

Vil du vite mer?

Julie Gade Gørbitz

Julie Gade Gørbitz

Sustainability advisor

Oslo, Norway

+4792026964

Se også: