Bærekraftsrådgiver og MBA-utdannet, Julie Gade Gørbitz, hjelper kundene med bærekraftige løsninger

IMG 3853

Julie jobber som bærekraftsrådgiver ved NIRAS’ Oslo-kontor, hvor hun til daglig jobber med klimaregnskap for organisasjoner og prosjekter og bærekraftssertifisering av infrastrukturprosjekter. For Julie er det både lidenskapen for bærekraft, og det å bidra til at organisasjonene og prosjektene hun jobber med kan redusere sine klima- og miljøpåvirkninger, som driver hennes sterke motivasjon.

“Jeg jobber som prosjekt- og prosessleder, og jeg motiveres virkelig av å hjelpe kunder med nye problemstillinger med fokus på bærekraftige løsninger, og av at fokuset på klima og miljø blir større og større fremover,” forteller Julie som gleder seg til å være en del av den rivende utviklingen hele bransjen er i nå.

Julie jobber blant annet med BREEAM Infrastructure-sertifisering av flere store jernbaneprosjekter og utarbeidelse av klimaregnskap for Nye Veier, kommuner og avfallsselskaper. Hun ser at kundene blir stadig mer opptatt av å måle og dokumentere sine prestasjoner innen klima og bærekraft for å kunne gjennomføre effektive tiltak.

"Jeg jobber for eksempel på mange varierte prosjekter, samtidig som jeg har muligheten til å gå grundig til verks for å tilegne meg nødvendig spisskompetanse i de fagområdene jeg jobber med,” forteller Julie, som understreker viktigheten av å gi kundene god og faglig begrunnet rådgivning. 

Et år i Australia og en MBA i bagasjen

Julie hadde jobbet i tre år i NIRAS som bærekraftsrådgiver før hun valgte å dra til Australia for å ta en mastergrad i bedriftsadministrasjon. Dette er et valg hun aldri har angret på, og som har utviklet henne både faglig og personlig.

“Jeg lærte mye nytt på MBA-en. Som ingeniør har jeg ikke kunnet så mye om f.eks. strategi, ledelse og kommunikasjon, som jeg nå føler jeg kan mye mer om. Den aller største lærdommen var kanskje om meg selv, om mine styrker og svakheter og hva jeg bør jobbe med og tenke på når jeg jobber i team, leder prosesser og samarbeider med andre,” sier Julie. 

Det internasjonale perspektivet har også gitt Julie en erfaring hun tar med seg i sitt daglige arbeid og beskriver at landegrenser ikke er en begrensning i det daglige samarbeidet med andre skandinaviske kollegaer.

Eksempler på internasjonale prosjekter som Julie har arbejdet på er  klimaregnskap, vurderinger av klimagassutslipp fra offentlige innkjøp og det danske energiøy-prosjektet. 

“Jeg jobber med både norske, danske og britiske miljø- og infrastrukturprosjekter, og det er ofte i samarbeide med internasjonale kollegaer. Dette samarbeidet gir stor verdi i prosjektene, fordi vi er et større nettverk av ekspertise, og det gjør også at jeg lærer av mine internasjonale kollegaer,”

forteller Julie.

Utvikling og fleksibilitet

Julie forteller også hvordan hun føler seg privilegert fordi hun kan jobbe med det hun brenner for, samtidig som hun føler at hun stadig utvikler seg, både gjennom variasjonen av oppgaver og gjennom gode kolleger på kontoret og på tvers av landegrenser. Hun sier at hun stadig utvikler seg og har en allsidig hverdag, hvor oppgavene også kan utfordre henne og bidra til hennes vekst.

Gode råd fra Julie knyttet til å ta et studieår i utlandet

  • Å komme seg forbi idéfasen til å faktisk gjennomføre. Selv om det er mye som blir nytt når man flytter til et nytt land, er jeg sikker på at man nesten alltid er fornøyd med å gjøre det.

  • Å kombinere studier og reising er virkelig å anbefale hvis man liker begge deler. Man får bli kjent med en ny kultur og lære om stedet man bor på en helt annen måte enn på ferie.

Vil du vite mere?

Julie Gade Gørbitz

Julie Gade Gørbitz

Sustainability advisor

Oslo, Norway

+4792026964

Se også