2 Service Lipd Lab Cleanroom Istock 1087218874 (1)

Design av klassifiserte produksjonsområder

NIRAS har gjennom mange år bygd opp inngående kjennskap til farmasi- og biovitenskapsbransjen og de regulatoriske områdene som den er underlagt. På denne bakgrunn kan vi bidra til at de samlede produksjonsfasilitetene til selskaper innen farmasi og biovitenskap er i full overensstemmelse med alle myndighetskrav.

NIRAS designer produksjonsrom med tilhørende layout og ventilasjon og sikrer at alle krav til renhet og klimatiske forhold er overholdt.

NIRAS kan levere løsninger i forbindelse med etablering av nye klassifiserte produksjonsområder eller oppgradering av eksisterende anlegg.

Kunnskapen vi har om biovitenskapsbransjen og våre erfarne spesialister sikrer at anleggene våre lever opp til alle samsvars- og myndighetskrav. Vi jobber målrettet for å minimere all risiko for kontaminering i produksjonen.

Bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål er en integrert del av tjenestene våre, og vi setter vår ære i at de valgte løsningene er optimalisert i forhold til kvalitet, kvantitet og produksjonskostnader uten å gå på akkord med produksjonens samsvar.

NIRAS kan bistå med:

  • Etablering av risikobaserte krav til produksjonsområdet
  • Spesifisering og utforming av rom og kritiske anlegg
  • Isolatorer, LAF-enheter, sikkerhetsbenker
  • Anbud og kontrahering med leverandører
  • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og idriftsettelse av produksjonsanlegg
  • Kvalifisering og validering
  • Test av klassifiserte områder

Vil du vite mer?

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Jan Mottlau

Jan Mottlau

Specialist

Allerød, Denmark

+45 2713 8014

Se også: