11 Service Lipd Lab Istock 1140779754 (1)

Laboratorieutstyr

NIRAS har mange års ekspertise innen laboratorieoppsett for farmasi- og biovitenskapsbransjen med fokus på helhetlige løsninger, der laboratorieutstyr, installasjoner og inventar er integrert i et samlet design. Laboratorieinnredning utformes med fokus på arbeidsmiljø og effektiv løsning av komplekse arbeidsoppgaver.

Laboratorier er ofte underlagt krav til renromsklasse, biologisk inneslutning og GMO av hensyn til analysekvalitet og arbeidsmiljø. Kravene oppfylles gjennom en kombinasjon av oppsett og tekniske løsninger.

Et moderne laboratoriemiljø inneholder ofte avansert utstyr som roboter, LAF, isolatorer og luftdusj, som tilpasses de aktuelle arbeidsprosessene.

Vi støtter kundene i farmasi- og biovitenskapsbransjen fra konsept til design, anbud, utførelse og idriftsettelse. Vi fokuserer alltid på logistikkoptimalisering og effektiv fasilitetsutnyttelse.

Bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål er alltid en integrert del av tjenestene våre, og ekspertene våre setter sin ære i at de valgte løsningene er optimalisert i forhold til kvalitet, produksjonskostnader og klima.

NIRAS kan bistå med:

  • Oppsett som skaper optimale betingelser for arbeidsmiljø og innovasjon
  • Helhetlige løsninger med fokus på brukernes og sluttproduktets krav
  • Fleksibelt fremtidssikret oppsett, f.eks. Dancefloor
  • Implementering av krav til renromsklasse, BSL-nivå og GMO
  • Sikkerhet og arbeidsmiljø, inkludert Atex og automatiske gassalarmsystemer
  • Tett samarbeid med ledende leverandører av laboratorieutstyr
  • Effektiv og energioptimal HVAC-design inkl. automatisering

Vil du vite mer?

Peter Fagerlund Carlsson

Peter Fagerlund Carlsson

Senior Advisor

Allerød, Denmark

+45 2940 4043

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: