Alfanordic Academy Alumne Min

Kurs og utdanning

NIRAS tilbyr en rekke kurs og opplæringer for farmasi- og biovitenskapsbransjen på områder som GMP, risikovurdering, GDP, prosessvalidering og GxP. Vi tilbyr skreddersydde kurs som er tilpasset virksomhetenes spesifikke behov, og har i tillegg generelle kurs innen for eksempel GMP.

NIRAS Life Science Academy gir nyutdannede akademikere et unikt opplæringsprogram som kombinerer faglige kurs med arbeid og sparring fra erfarne mentorer. Med vårt Academy-program skaper vi neste generasjons medarbeidere i farmasi- og biovitenskapsbransjen.

Du kan også lese mer om våre talentutviklingsprogrammer Pharma Academy og Life Science Academy, hvor vi har fokus på å gi nyutdannede mulighet til å bli spesialister, produksjonsarbeidere eller prosjektledere i den farmasøytiske industrien og i biovitenskapsbransjen.

Life Science Academy

Life Science Academy-programmet tilbyr nyutdannede et betydelig kompetanseløft. Samtidig gir vi virksomheter i biovitenskapsbransjen mulighet til å knytte til seg talentfulle kandidater som ledd i Academy-programmet.

Life Science Academy er et 9-måneders traineeprogram som er designet for å forberede unge nyutdannede akademikere på fremtidige oppgaver og dermed gi dem en raskere vei inn i biovitenskapsbransjen.

Gjennom intensiv undervisning i fagrelevante emner og løpende sparring med spesialister og mentorer fungerer Life Science Academy som katalysator for bransjen og bidrar til å utdanne neste generasjons medarbeidere.

Gjennom kursene våre kan virksomheter gi medarbeiderne ny kompetanse på kort tid, slik at de blir enda flinkere på fagrelevante områder. I kursene våre utforsker vi en risikobasert tankegang, og medarbeideren oppdateres på de siste trendene innen kvalitetskrav og mye mer.

Samarbeid med virksomheter innen farmasi og biovitenskap

Vi tilbyr et samarbeid der virksomheter er med på å forme unge nyutdannede til fremtidige medarbeidere i biovitenskapsbransjen. NIRAS Life Science Academy vil fungere som et bindeledd mellom utdanningsinstitusjonene og virksomheten din.

Gjennom et 9-måneders traineeprogram med personlig mentor for nyutdannede akademikere kan virksomhetene fremskynde den personlige og faglig utviklingen til den enkelte trainee. Dette betyr at de på kort tid blir i stand til å forstå, ta mer ansvar og bidra til å løse bedriftens fremtidige utfordringer.

Trainee ved NIRAS Life Science Academy

Som trainee hos NIRAS Life Science Academy får man et unikt innblikk i biovitenskapsbransjen. I løpet av traineeprogrammet på 9 måneder er man tilknyttet og har sin daglige aktivitet i en av bransjens produksjonsbedrifter. Som en del av programmet er man tilknyttet et undervisningsprogram, som består av 7 fagmoduler som alle avsluttes med en eksamen.

Hvert modul varer tre dager og gir en introduksjon til faglige temaer som GMP, validering, risikoanalyse, prosjektverktøy, mv. Her blir man introdusert for gjeldende lover og forskrifter, samt retningslinjer som brukes i bransjen.

I periodene der man får undervisning, vil man være borte fra bedriften der man vanligvis har sin daglige aktivitet. Parallelt med arbeid og undervisning får hver trainee tildelt en personlig mentor som vil følge denne gjennom hele kurset.

Formålet med mentorordningen er å gi traineen et faglig og personlig rom til å diskutere hverdagens utfordringer som nykommer i bransjen. Mentorene våre er utdannet til rollen og alle har mange års erfaring i bransjen.

Pharma Academy: 2-årig tverrfaglig graduateprogram

Pharma Academy er et 2-årig graduateprogram som bygger på et tverrfaglig samarbeid mellom NIRAS Life Science Academy, virksomheter i biovitenskapsbransjen og utvalgte universiteter og utdanningsinstitusjoner i Danmark.

Programmet henvender seg til både virksomheter og morgendagens unge generasjon av fagfolk. Deltakerne i Pharma Academy blir forberedt på utfordringer de vil møte i farmasibransjen som spesialister eller prosjektledere i virksomheter som ønsker å forme fremtidens medarbeidere med den rette kvalitetsinnstillingen og forretningsforståelsen.

Enten man er nyutdannet eller ansatt i en bedrift, gir Pharma Academy et unikt innblikk i farmasibransjen. Gjennom programmet får deltakerne et grundig innblikk i:

  • GMP
  • Risikovurdering
  • QA/QC
  • Validering
  • Prosjektledelse mv.

For farmasiselskaper byr Pharma Academy på en rekke fordeler, siden deltakere får de rette og godt kvalifiserte ressursene til det GMP-regulerte produksjonsmiljøet. Takket være Pharma Academy kan nyansatte få oversikt over de nyeste trendene, samtidig som graduateprogrammet gir de ansatte en høy grad av endringsberedskap.

Programmet er rettet mot virksomheter som ønsker å sikre at morgendagens generasjon er rustet til å løse industrielle utfordringer som spesialister, produksjonsarbeidere eller prosjektledere.

Åpne kurs og bedriftstilpassede kurs for biovitenskapsbedrifter

Vi fungerer som en profesjonell sparringspartner for biovitenskapsbransjen innenfor kurs i GxP. Alle kursene våre bygger på gjeldende standarder og støttes av praktiske eksempler fra hverdagen, noe som gjør det lettere for kundene å forholde seg til aktuelle temaer og problemstillinger.

På NIRAS tilbyr vi både åpne og bedriftstilpassede kurs. De åpne kursene er for individuell deltakelse, hvor det er mulig å møte mennesker på tvers av bedrifter og faglig bakgrunn. Kursinnhold og dato er fastlagt på forhånd.

I tillegg tilbyr vi også bedriftstilpassede kurs, som utvikles i samarbeid med den enkelte bedrift. Gjennom kursene våre kan vi hjelpe bedriften din ved å styrke medarbeidernes kompetanse innen f.eks. GMP eller GxP. Hvis bedriften din står overfor en særlig utfordring, kan NIRAS Life Science Academy bidra til å utvide kompetansen og ekspertisen til de ansatte gjennom kurs som er spesielt tilpasset deres individuelle behov.

Vi kan skreddersy kundetilpassede kurs og tilbyr blant annet åpne kurs i:

  • Grunnleggende GMP
  • GMP for studenter
  • GDP
  • Prosessvalidering mv.

Ta gjerne en titt i kurskatalogen vår for å se om vi har kurs innenfor det emnet som bedriften din søker. Kursinnholdet målrettes mot dine behov, og innholdet avtales på et innledende møte der forventningene avstemmes.

 

Vil du vide mere?

Ole Markersen

Ole Markersen

Senior Project Director

Allerød, Denmark

+45 3144 7511

Se også: