Walney Windfarm Construction Ns 04548 Min

Vind

Med spisskompetanse innen prosjektutvikling, miljøvurdering, design og byggherrerådgivning til vindturbinparker har NIRAS 25 års erfaring i utbygging av vindenergi.

Langs kyster over hele Nord -Europa står det havturbinparker som NIRAS har bidratt til, og med nye prosjekter i Taiwan og USA er vi med på å styrke den grønne energien i nye verdensdeler.

Fra de første forundersøkelser til avvikling kan NIRAS bidra med rådgivning i vindenergiprosjekter:

  • Byggherrerådgivning; prosjektutvikling, anbud, planlegging, gjennomgang av detaljert design, forundersøkelser, detaljprosjektering og tilsyn i byggefasen
  • EIA-redegjørelser og miljøvurderinger
  • Geotekniske beregninger for fundamenter
  • Økonomisk optimalisering og forbedring av forsyningskjeden
  • Opplæring av fagfolk – inkludert helse, miljø og sikkerhet
  • Tett samarbeid med kommuner og lokalsamfunn for å sikre folkelig støtte
  • Rådgivning til utenlandske utviklere om etablering i nye markeder
  • Bærekraftig avvikling av eldre havturbinparker fra prosjektutvikling til dekommisjonering

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: