Miljø- og sosial konsekvensvurdering på havvindparken La Gan i Vietnam

Offshore Windmills Ns 06265

NIRAS har blitt tildelt en multimillionkontrakt i USD for å gjennomføre en internasjonal standard miljø- og sosial konsekvensvurdering (ESIA) for havvindparken La Gan på 3,5 GW i Binh Thuan-provinsen i Vietnam.

16. november, 2020
 • SDG: #7
 • Sektorer: Energi
 • Land: Vietnam
 • Klient: Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Asiapetro and Novasia

La Gan-prosjektet i den sørlige delen av Vietnam utvikles i fellesskap av Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Asiapetro og Novasia, og forventes å bli én av de første store havvindparkene i Vietnam.

NIRAS vil jobbe tett med flere vietnamesiske underleverandører for å levere tjenestene, inkludert Power Engineering Consulting JSC. Nr. 3 (PECC3), Vietnam Petroleum Institute - Center for Petroleum Safety and Environment (VPI-CPSE), Wild Tour & Research Service Co., LTD (Bird Vietnam) og Center of Help for Indigenous Value Promotion and Sustainable Environment (CHIASE).

3 GW

vil være kapasiteten til havvindparken La Gan i Vietnam.

“NIRAS er ekstremt stolt over å bli valgt som entreprenør for miljø- og sosial konsekvensvurdering for et banebrytende prosjekt i et dynamisk nytt marked, av et konsortium som inkluderer en av verdens ledende havvindutviklere," sier Tim Norman, direktør for NIRAS.

NIRAS har lang global erfaring med å utføre miljø- og sosiale konsekvensutredninger for havvindparker og har vært involvert i bransjen siden den første havvindparken ble utviklet på Vindeby i Danmark i 1991.

Stort potensial for havvindenergi i Vietnam

Vietnam har et enormt potensial når det kommer til havvindenergi. Funn fra samarbeidet mellom Energistyrelsen og vietnamesisk myndighet for elektrisitet og fornybar energi viser at Vietnam har et potensial for 160 GW havvind. Spesielt der det er mangel på land eller hvor vindhastighetene på land ikke er tilstrekkelige, gir havvind tilgang for lokalsamfunn til en ren, fornybar og pålitelig strømkilde.

Når den er i full drift, vil havvindparken i La Gan levere ren energi til et betydelig antall vietnamesiske husholdninger og bedrifter.

Vietnam Fishing Boat 4359041 1280

NIRAS skal sikre minimal miljø- og samfunnspåvirkning

Rollen til NIRAS er å sikre at dette havvindprosjektet utvikles på rett sted, at miljø- og samfunnspåvirkning minimeres, og til syvende og sist at ren, fornybar og pålitelig elektrisitet leveres til innbyggerne i Binh Thuan.

Denne analytiske prosessen inkluderer alt fra å analysere vann til å registrere planter og dyr med undervannskameraer til å registrere sjøfugler, delfiner og hvaler, samt å analysere geofysiske data for å undersøke undersjøisk arkeologi og kulturarv. På samme måte vil NIRAS også analysere sjøtrafikkdata og eksisterende skipsfartsmønstre og samarbeide med fiskesamfunn for å forstå deres bruk av havet.

I prosessen vil omfattende kompetanse og kunnskap overføres til vietnamesiske selskaper, som vil få verdifull innsikt i Binh Thuan havforhold og lære om havvind, noe som vil tillate disse selskapene å utvikle og betjene fremtidige havvindprosjekter i Vietnam.

“På tvers av vår globale portefølje streber vi etter å gjennomføre våre miljø- og sosiale konsekvensvurderinger til de høyeste internasjonale standardene, selv når de er høyere enn lokale krav. Vi er forpliktet til å støtte lokale leverandører og bygge miljøvennlige vindparker som fremmer velferden, levebrødet og bærekraften til våre lokalsamfunn”, sa Michael Hannibal, partner i CIP.

Omfattende miljøforskning

Som et første trinn i prosessen med vurdering av miljø- og sosiale konsekvensvurderinger, vil NIRAS og dets underleverandører gjennomføre omfattende forskning og analyser av eksisterende miljøforhold og undersøke hvordan vindparkområdet i dag brukes av samfunnet. Data vil bli samlet inn fra en rekke kilder, inkludert lokale og internasjonale databaser.

Det vil bli utført feltforskning på land og til havs der informasjon er datert eller mangler. Slike stedsmålinger tas vanligvis over en periode på opptil 12 måneder.

Dolphin Ocean Waves Jump Pxfuelcom

La Gan-havvindpark: Aktiviteter for miljø- og sosiale konsekvensvurderinger 

Dette er noen av NIRAS sine aktiviteter under La Gan-havvindparkprosjektet. Disse emnene vil bli forsket på ved hjelp av lokale dedikerte fagpersoner som jobber sammen med internasjonalt anerkjente eksperter på sine felt.  Spesiell oppmerksomhet vil vies til arter og habitater av internasjonal betydning.

 • Prøvetaking av havbunn og vann ved bruk av tradisjonelle metoder og toppmoderne undervannskameraer for å registrere planter og dyreliv og deres miljø.
 • Registrering av antall sjøfugler, hvaler og delfiner og deres oppførsel.
 • Registrering av planter og dyr som lever i tidevannssone eller er landbaserte.
 • Analyse av geofysiske data (via bilder av havbunnen) for å undersøke undersjøisk arkeologi og kulturarv.
 • Analyse av sjøtrafikkdata og eksisterende skipsfartsmønstre.
 • Engasjement med fiskesamfunn for å forstå hvordan og hvor de utnytter det lokale havområdet.
 • Engasjement med det bredere samfunnet med spesiell oppmerksomhet til sårbare grupper.
 • 3D-designmodellering for å demonstrere hvordan vindparken vil se ut fra kysten og fremstående utsiktspunkter.

Analysen og anbefalingene vil bli gransket av den vietnamesiske regjeringen og investorer for å sikre at prosjektets innvirkning minimeres. 

Tim Norman

Tim Norman

UK Country Director

Cambridge, United Kingdom

Nicholas Peter Corne

Nicholas Peter Corne

Regional Director for Environment (APAC)

Taipei, Taiwan