Presse

Pressandmedia Niras

I NIRAS mener vi at kunnskap skaper en forpliktelse. Vi legger vekt på åpenhet og troverdighet i i vårt forhold til media.

Som et kunnskapsbasert selskap anser vi det som en del av vårt samfunnsansvar for å dele vår kunnskap og erfaring når media spør oss.

Vi legger vekt på åpenhet og troverdighet. Både styret og våre mange spesialister vil gjerne gjøre seg tilgjengelige når det er relevant.

Logo

Her kan du laste ned en pakke med NIRAS-logoer i rød, grå og hvit for å trykke (.eps) og skjermbruk (.png) henholdsvis.

Vær oppmerksom på at logoenes dimensjoner og farger ikke endres.

Pressebilder

Her finner du våre pressebilder tilgjengelig for fri bruk.

Pressekontakt

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452