Vi bygger morgendagens samfunn - bærekraftig

Four Boys Playing In The Thamalakane River Ns 06380 (1)

Gjennom de mer enn 8000 prosjektene, gir NIRAS sitt bidrag til å møte FNs bærekraftige utviklingsmål. I vår egen praksis legger vi vekt på ansvar og etikk.

Som et globalt selskap bidrar NIRAS til løsningen av en rekke store nåværende utfordringer. Vi leverer bærekraftige løsninger i de mange prosjektene vi løser for våre kunder. På denne måten gjør NIRAS en dedikert innsats for å nå de 17 bærekraftige utviklingsmålene som FN har opprettet i 2015.

Samtidig legger vi vekt på at vi handler ansvarlig og bærekraftig i vår egen praksis.

NIRAS er medlem av FNs Global Compact og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Ved dette har vi forpliktet oss til å overholde en rekke internasjonale prinsipper.

NIRAS arbeider systematisk med et Business Integrity Management System som et verktøy for å forhindre enhver form for korrupsjon og bestikkelse. Vår policy på dette området følger OECDs og FIDICs anbefalinger.

Business Integrity

Statement on NIRAS Business Integrity and Ethics Policy (PDF)

NIRAS Integrity Management System (PDF)

Compliance unit

Description of NIRAS Compliance Unit (PDF)

Description of NIRAS Whistleblower Arrangement

Global Compact

Communication on Progress 2023

Global Compact Certificate (PDF)

Klimaregnskap

Climate Account 2021 (PDF)

Climate Account 2020 (PDF)

Climate Account 2019 (PDF)

Climate Account 2018 (PDF)

Climate Account 2017 (PDF)

Climate Account 2016 (PDF)

Climate Account 2015 (PDF)

Climate Account 2014 (PDF)

Climate Account 2013 (PDF)

Transparency in supply chains

Modern Slavery and Human Trafficking Statement (PDF)

Safeguarding

NIRAS Principles of Safeguarding

NIRAS Norge Oslo er miljøfyrtårn

Klimaregnskap 2010 – 2021

Innrapportering 2021

Irene Strunge Ostenfeld

Irene Strunge Ostenfeld

Project Director

Oslo, Norway

+47 91928138