02 Supply Chain Optimization

Optimalisering av forsyningskjeden

Næringsmidler er forskjellige fra de fleste andre forbruksvarer med tanke på blant annet hygienekrav, holdbarhet, emballeringskrav, oppbevaringstemperaturer og lagerfasiliteter.

Næringsmiddelindustriens forsyningskjede er derfor preget av en serie komplekse utfordringer hvor det skal tas stilling til forbruksvaner, fremtidig markedsetterspørsel, tilpasning til klimaendringer og matsvinn.

Derfor vil det ofte være avgjørende å optimalisere forsyningskjedene i næringsmiddelvirksomheter for å sikre stigende produktivitet og produkter av høy kvalitet.

Toppmoderne digitale løsninger til forsyningskjeder

NIRAS har mange års erfaring som rådgiver for noen av verdens største næringsmiddelvirksomheter og kan tilby omfattende rådgivning om optimalisering av forsyningskjeder til hele næringsmiddelindustrien – enten det gjelder drikkevarer, animalske produkter, plantebaserte matvarer eller ingredienser.

NIRAS utarbeider avanserte og moderne løsninger som gjør det mulig for kundene å optimalisere prosesser, organisasjoner og systemer i forbindelse med forsyningskjedene deres med minimal påvirkning på produksjonen. På den måten kan NIRAS hjelpe kunden med å sikre økt produktivitet og konkurranseevne både på kort og lang sikt.

Digitale simuleringsverktøy

NIRAS bruker en rekke svært avanserte digitale simuleringsverktøy til å optimalisere forsyningskjeder, logistikk og produktflyt i næringsmiddelproduksjon.

NIRAS’ Digital Twin simuleringsverktøy gjør det mulig å lage virtuelle kopier av hvilken som helst fabrikk (operasjonelt eller designmessig). På den måten kan vi vise kunden en fullstendig detaljert layout av fabrikkens funksjonalitet; fra de enkelte maskiner, operatører, transportbånd, gaffeltrucker, buffere, lagre og ankomst av lastebiler med råvarer og hele veien til de ferdige varene og produktene.

De digitale verktøyene våre gjør det også mulig å analysere og ta tak i komplekse problemer i forsyningskjeden uten å stoppe produksjonen.

Workshops med henblikk på å imøtekomme behov og få innspill

Som en integrert del av NIRAS’ løsning er vi i tett dialog med kundene for å identifisere kritiske problemer og forbedre produksjonen. Vi tilbyr workshops der vi snakker med utvalgte grupper om ulike behov og meninger. Dermed sikrer vi oss at alle faktorer blir tatt i betraktning når vi skal håndtere problemene knyttet til effektiviteten til forsyningskjedene i et produksjonsanlegg.

Basert på NIRAS’ digitale simuleringsmodeller og ekspertanalyser kan vi tilby kundene skreddersydde løsninger som optimaliserer forsyningskjeden i alle typer næringsmiddelproduksjon.

Rådgivningstjenestene våre omfatter:

  • Optimalisering av forsyningskjeder
  • Lagerlayout, optimalisering og automatisering
  • Digital Twin / simuleringsverktøy
  • Løsninger for hygiene og mattrygghet
  • Test, måling og kalibrering
  • Kvalitetssikring

Vil du vite mer?

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2938 2476

Se også: