10 Logistics Warehoueselagerstyring

Logistikk og lager

Logistikk og lagerdesign er avgjørende for å sikre stabilitet i produksjonen og legge til rette for fremtidig vekst. Det er imidlertid mange næringsmiddelvirksomheter som har utfordringer på dette området.

I NIRAS utfører vi logistikk- og lagerprosjekter i alle nødvendige faser. Vi gir råd om optimalisering av logistikk- og lagerløsninger på alle områder i næringsmiddelindustrien.

På den måten hjelper NIRAS kunden med å forbedre produktiviteten og dermed styrke kundens konkurransefortrinn.

Verdensledende ekspertise innen logistiske utfordringer

Den økende kompleksiteten i produksjonsanleggene i næringsmiddelindustrien betyr at logistikkfeltet de senere årene har blitt mer og mer komplekst med flere og lengre forsyningskjeder. Hvis ikke logistikken håndteres riktig, vil det føre til flaskehalser, dårlig utnyttelse av eiendeler og kostbare forsinkelser.

NIRAS har mange års erfaring og kompetanse i å overvinne slike utfordringer. Ekspertene våre kan finne en løsning, enten det handler om optimalisering av vareflyt, design av den mest optimale greenfield-layouten eller om hvordan trekanten mellom optimale prosesser, støttende IT og organisasjonen kan optimaliseres, eller om manglende lagerkapasitet skal undersøkes.

Rådgivning om alle aspekter innen logistikk og lagerdesign

NIRAS gir råd om alle aspekter innenfor logistikk og lagerdesign; fra konsept, overordnet planlegging og logistikk i forbindelse med tomten til optimalisering av intern logistikk støttet av automatisering og design av fordelingsnett.

Vi utfører grundige logistikkundersøkelser for næringsmiddelvirksomheter og gjennomfører detaljerte vurderinger som omfatter alt fra emballasje, nødvendig personell og automatiseringsnivå til brannsikkerhet, energi og tidseffektivitet mv.

Digitale logistikkløsninger

Basert på disse analysene jobber NIRAS’ arkitekter og ingeniører tett sammen for å designe lagre slik at de blir logistisk effektive, klimavennlige og tar hensyn til omgivelsene på best mulig måte.

Som en del av NIRAS’ logistikk- og lagertjenester inkluderer vi også digitale simuleringsmodeller, f.eks Digital Twin, for å gi et samlet bilde av mulige utfordringer før de oppstår. På den måten kan NIRAS’ logistikkeksperter hjelpe kunden med å øke produktiviteten og derved spare tid og penger.

Våre logistikk- og lagertjenester inkluderer:

  • Optimalisering av forsyningskjeder fra leverandør til sluttkunde

  • Lagerlayout, design, optimalisering, automatisering og anbud

  • Digital Twin/hendelsessimulering

  • Optimalisering av vareflyt, prosesser og støttende IT

  • Masterplan

  • Optimal greenfield- og lagerdesign

Vil du vite mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2938 2476

Se også: