07 Process Packaging

Prosess og emballasje

NIRAS designer og leverer komplekse prosessanlegg ut fra et helhetlig perspektiv innen alle bransjer i næringsmiddelsektoren.

Effektivitet, kvalitet og hygiene er sentrale aspekter i ethvert prosessanlegg i næringsmiddelindustrien. På bakgrunn av mange års erfaring og et helhetlig perspektiv designer og leverer NIRAS komplekse prosessanlegg innenfor alle bransjer i næringsmiddelsektoren; fra fisk, kjøtt, fjærkre og meieriprodukter til brød, plantebaserte matvarer, ingredienser, øl og andre drikkevarer.

Uansett om kunden ønsker effektiv prosessflyt i nye produksjonsanlegg eller å optimalisere eller utvide produksjonen i et allerede eksisterende anlegg, har NIRAS kompetansen og den tekniske ekspertisen til å utvikle og levere de mest optimale løsningene.

Bredt utvalg av tjenester

Ekspertene våre dekker alle områder innenfor næringsmiddelteknologi og tilbyr komplette løsninger som inkluderer alt fra kjøleanlegg til design av rørsystemer, ventil- og anleggslayout, samt plassering av tanker og pumper.

NIRAS designer ventilasjons- og forsyningsanlegg som oppfyller kundens spesifikke krav og standarder, og sørger samtidig for en optimal sammenkobling med eksisterende forsyninger.

I tillegg sikrer avanserte forsynings- og automatiseringsanlegg høy effektivitet og stabil produksjon. Med en strategisk tilnærming til spesifikke forsyninger, som vann (f.eks. vann til injeksjon (WFI) og demineralisert vann (PW)), damp, trykkluft og nitrogen, sikrer NIRAS en problemfri integrasjon og inkorporering av bærekraftige og energieffektive løsninger.

Mattrygghet og energieffektivitet

I tillegg til å sikre en optimal prosessflyt tilbyr NIRAS også bransjeledende hygieneløsninger. Spesialanlegg som kjøleanlegg og anlegg for prosessventilasjon blir ofte neglisjert som risikoområde når det gjelder hygienestandarder, og det kan gi store utfordringer på sikt.

Resultatet er ofte underdimensjonerte kjøleanlegg og anlegg for prosessventilasjon som ikke klarer å holde produksjonen så kald som den skal være, noe som kan ende med å utgjøre en trussel mot produksjonsflyt og produktsikkerhet.

NIRAS forbedrer mattryggheten og effektiviteten med klart definerte hygienesoner og optimaliserte flyter som ikke bare øker mattryggheten, men også gir økt produksjon og fortjeneste.

I tillegg sikrer NIRAS’ ekspertise innenor kjøleanlegg en energioptimal temperaturregulering og integrering av ressursbesparende elementer, for eksempel garanti for lavest mulig drypptap.

Økt kapasitet med emballeringsløsninger

Ved å prioritere emballasje- og end-of-line-løsninger vil det være mulig å øke kapasiteten på kundens pakkelinjer betydelig. NIRAS skreddersyr designet til pakkelinjer basert på kundens spesifikasjoner fra start til slutt og tar samtidig ambisjonene for fremtiden i betraktning.

NIRAS’ ingeniører og prosjektledere holder kontakten med leverandørene og overvåker hele prosessen fra Factory Acceptance Test (FAT), oppbygging, idriftsettelse og oppstart til den nye linjen lever opp til kundens spesifikasjoner og er i full drift.

Sikring av brukervennlighet

God kjennskap til kundenes behov og langsiktige ambisjoner er grunnlaget for NIRAS’ arbeid med prosess- og emballering. Det gir oss mulighet til å lage skreddersydde løsninger som tilgodeser kundenes strategier og legger til rette for fremtidig vekst og tilpasningsevne.

Tjenestene våre omfatter:

  • Prosessteknologi
  • Rør- og tankdesign
  • Kjøleanlegg
  • Industrielle installasjoner og VVS-installasjoner
  • Energioptimalisering
  • Design og optimalisering av pakkeanlegg
  • Prosessautomatisering

Vil du vite mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se også: