08 Sustainability Jesper Kailow

Bærekraftig produksjon

NIRAS tilbyr rådgivning innen bærekraftig produksjon fra start til slutt.

Det blir stadig viktigere for virksomheter å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten, og næringsmiddelindustrien er ofte ledende på dette området.

Enten det er fisk, kjøtt, fjærkre, meieriprodukter, plantebasert mat, ingredienser, brød, øl eller andre drikkevarer, har mange virksomheter i næringsmiddelindustrien integrert FNs bærekraftsmål i strategien. Det er imidlertid mange som fortsatt har utfordringer når det gjelder å integrere målene i den daglige driften.

NIRAS tilbyr rådgivning fra start til slutt. Med en helhetlig tilnærming hjelper vi virksomheter med alt fra definisjon av bærekraftige ambisjoner og vurdering av risiko, til utarbeidelse av en optimal strategi og effektiv iverksettelse og implementering av de etablerte målsettingene.

Med omfattende kompetanse på området hjelper NIRAS kunden med å forvandle ambisjonene for bærekraft til håndgripelige tiltak og resultater. Dette vil både tilgodese kundens virksomhet og konkurranseevne i markedet samt klimaet.

Potensial for betydelige resultater i næringsmiddelindustrien

NIRAS har lang erfaring med å implementere bærekraftige løsninger i næringsmiddelindustrien, og vi har derfor den nødvendige kompetansen til å realisere kundens bærekraftpotensial.

Bærekraftig ressursforvaltning og vannreduksjon har stort potensial til å kunne optimalisere den daglige driften og redusere klimaavtrykket til næringsmiddelvirksomheter. NIRAS har hjulpet noen av verdens ledende næringsmiddelvirksomheter med å innfri dette potensialet.

I tillegg krever anlegg i næringsmiddelindustrien, f.eks. fabrikk- og prosessanlegg, store mengder energi for å være i drift, noe som fører til høye CO2-utslipp. Det kan iverksettes flere tiltak for å lette klimatrykket på disse anleggene. NIRAS har blant annet hjulpet juicevirksomheten Innocent med etablering av virksomhetens CO2-nøytrale fabrikkanlegg i Rotterdam.

NIRAS’ eksperter har kunnskap og teknisk ekspertise til å skreddersy løsninger til kundene, enten det er snakk om varmegjenvinningssystemer, balansering av energifordelingen eller plassering av vinduer. NIRAS tilbyr et 360-graders perspektiv på virksomhetens bærekraft, hvor både direkte og indirekte konsekvenser av løsningen blir tatt med.

Bærekraftige verktøy

I tillegg til den omfattende, praktiske erfaringen og tekniske kunnskapen, har NIRAS utviklet og testet forskjellige verktøy som gjør det mulig for kundene å forvandle sine intensjoner for bærekraft til målbare resultater.

Disse verktøyene kan hjelpe kunden med å sikre klare prioriteringer, spesifikke løsninger og transparente kvantifiseringer i forbindelse med virksomhetens bærekraftige påvirkninger.

Våre bærekraftstjenester omfatter:

  • Løsninger for hygiene og mattrygghet
  • Test, måling og kalibrering
  • Utvikling av bærekraftig produksjon
  • Kvalitetssikring (QA)
  • Sensorisk analyse

Vil du vite mer?

Morten Aae Olander

Morten Aae Olander

Market Director

Allerød, Denmark

+45 4038 0440

Se også: