01 Evaluation Decision Support Men At Whiteboard

Evaluering og beslutningsstøtte

NIRAS tilbyr samlet evaluering og beslutningsstøtte til næringsmiddelbedrifter over hele verden. Vi hjelper deg med å identifisere spesifikke muligheter for å forbedre produktiviteten, kostnadseffektiviteten og bærekraften, både i dagens forsyningskjeder og i forhold til anskaffelse av nye aktiva eller prosesser.

NIRAS er et av de ledende rådgivende ingeniørselskapene i den globale næringsmiddelindustrien, og som rådgivende ingeniører dekker vi alle fagområder. Vår tverrfaglige ekspertise innen ingeniørrådgivning og forretningsstøtte plasserer oss i en unik posisjon som kommer kunder over hele verden til gode.

Våre forretningskonsulenter og næringsmiddeleksperter kan hjelpe kunden med å ta viktige beslutninger om nye investeringer eller forbedringer i eksisterende produksjonsfasiliteter og dermed forbedre konkurranseevnen og markedsposisjonen.

Beslutningsstøtte, due diligence, OPEX og benchmarking

Enten det dreier seg om planlegging av et nytt produksjonsanlegg eller forbedring av et eksisterende anlegg, kan NIRAS tilby et bredt spekter av tjenester i forbindelse med evaluering og beslutningsstøtte som vil gjøre det mulig for kunden å velge den beste fremgangsmåten.

I prosessen med evaluering og beslutningsstøtte vurderer NIRAS det praktiske i bedriftens planer og evaluerer hvordan prosjektmålet best kan oppnås. Dette er en investering det er verdt å ta før man starter et nytt prosjekt.

Med ekspertise og kritisk tenkning utfører NIRAS en testet, uavhengig og gjennomtenkt prosess som går gjennom konsept, teknologi, kostnader, tidsramme og programmet i tilstrekkelige detaljer til å kunne ta beslutninger om investeringer.

Det er også viktig å få utarbeidet scenarieanalyser for å vurdere hvordan prosjektet vil påvirke virksomheten.

Alle avgjørende spørsmål besvares ved å samle alle kritiske spørsmål fra forundersøkelsen i en forretningsplan. Det kan for eksempel være når bedriften kan forvente avkastning på investeringen, hvordan risikonivået ser ut, og om bedriften vil oppnå et konkurransefortrinn i markedet.

Vår uavhengige analyse presenterer objektive fakta som gir et troverdig og virkningsfullt beslutningsgrunnlag.

I tillegg tilbyr NIRAS teknisk due diligence og verdivurdering av eiendeler, benchmarking, revisjon av selskapet og en avtale om teknisk service. Samtidig kan NIRAS tilby en komplett analyse av produksjonsstrukturen og en dynamisk masterplan som muliggjør en optimalisering av bedriftens produksjonsnettverk i forhold til markedsdynamikken.

Skreddersydde fabrikkrevisjoner hos næringsmiddelbedrifter

I NIRAS har vi utviklet en god og bransjeunik metode for å utføre skreddersydde næringsmiddelrevisjoner i nært samarbeid med fabrikkens ledelse og eiere. Slike revisjoner danner grunnlag for forbedringer av produksjonsfasilitetene, inkludert optimalisering av energiforbruk, avfallsreduksjon og økt effektivitet.

Mange produksjonsbedrifter i næringsmiddelindustrien trenger bærekraftige forbedringer på grunn av bl.a. gammelt og vedlikeholdstungt produksjonsutstyr, høyt energiforbruk eller en produksjonslogistikk som ikke er optimal.

Den økonomiske effekten av små driftsforbedringer kan ofte være betydelig, og hvis disse forbedringene planlegges og implementeres riktig, kan de ofte gjennomføres med en kort tilbakebetalingsperiode på 2–3 år.

En revisjon kan skreddersys for det enkelte produksjonsanlegget i forhold til omfang og fokusområde, men vår overordnede tilnærming er alltid: Definisjon, Mål, Analyse, Forbedring og Kontroll (på engelsk: DMAIC).

Konsulenteksperter eksperter på alle næringsmiddelområder

I NIRAS har vi eksperter på alle områder i næringsmiddelindustrien, noe som betyr at vi kan tilby spesialiserte konsulenttjenester innen evaluering og beslutningsstøtte til alle typer næringsmiddelbedrifter, enten det handler om drikkevarer, animalske produkter, plantebaserte næringsmidler eller ingredienser.

NIRAS’ velprøvde metode for å identifisere operasjonelle forbedringspotensialer har hjulpet ledende næringsmiddelbedrifter rundt om i verden med å redusere kostnader og forbedre bærekraften betydelig.

Tjenester innen evaluering og beslutningsstøtte:

  • Evaluering og beslutningsstøtte
  • Forundersøkelse
  • Optimalisering av driftsutgifter (OPEX)
  • Forretningsstøtte
  • Teknisk due diligence og verdivurdering av eiendeler
  • Benchmarking
  • Revisjon av forsyningskjeden
  • Avtale om teknisk service
  • Analyse av produksjonsstrukturen
  • Dynamiske masterplaner

La oss hjelpe

Avtal et møte med en ekspert

Vi er alltid klare til å høre om din utfordring eller ditt prosjekt og dele kunnskapen og erfaringen vår. Så ikke nøl med å kontakte oss.

Vil du vite mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2938 2476

Se også: