03 Desing Food Plants Seoul Dairy

Design av produksjonsanlegg

I NIRAS samarbeider vi med kundene om å utvikle og bygge fremtidens næringsmiddelfabrikker ved å integrere bærekraftige løsninger samt benytte digitale teknologier og profesjonell prosjektledelse.

NIRAS tilbyr komplette tjenester innen ingeniørrådgivning, innkjøp og byggeledelse (på engelsk: ECPM). NIRAS’ helhetlige tilnærming til design av produksjonsanlegg betyr at vi vurderer flere faktorer for å sikre kundens investeringer i fremtidige utvidelser og andre scenarier.

På den måten kan et produksjonsanlegg tilpasses de konstante endringene i etterspørselen i markedet samt de nyeste teknologiene, enten det er snakk om drikkevarer, animalske produkter, plantebaserte matvarer eller ingredienser.

Formålet med et produksjonsanleggsdesign er å identifisere og vurdere ulike muligheter, tekniske løsninger, ideer og alternativer innenfor det omfanget kunden har definert.

Et produksjonsanleggsdesign gir kunden et solid og teknisk fundament som prosjektet kan utvikles på, inkludert den tekniske løsningen, CAPEX, tidsplan og driftsomkostninger.

NIRAS har mange års erfaring med levering av tjenester innen ingeniørrådgivning, innkjøp og byggeledelse samt design av produksjonsanlegg for noen av verdens ledende næringsmiddelvirksomheter innen drikkevarer, animalske produkter, plantebaserte matvarer eller ingredienser.

Masterplaner

NIRAS’ masterplaner gir kunden en klar indikasjon på fremtidige investeringer i etapper. NIRAS’ finansielle og tekniske Due Diligence-tjenester sikrer at kunden både kan redusere CAPEX gjennom avansert planlegging og få en harmonisk utvikling av anleggsfasilitetene som kan bidra til å fremtidssikre virksomheten og investeringene.

NIRAS’ masterplaner for fabrikker følger layout- og designprinsipper som sikrer at effektive næringsmiddelanlegg får strømlinjeformet flyt samt høy og ensartet kvalitet.

Våre ekspertdesignere sikrer at det utarbeides effektive produksjonsoppsett til nye produksjonsanlegg, som både øker produktiviteten og løser flaskehalser i produksjonen. NIRAS’ masterplaner omfatter også de nyeste automatiserte produksjonsteknologiene, slik at kundenes produktivitet optimaliseres, mens kostnadene minimeres og det sikres høyest mulig kvalitet.

NIRAS’ eksperter sikrer dermed at anleggsdesign og fabrikkoppsett gir en strømlinjeformet produksjon, samtidig som de fokuserer på flaskehalser og andre problemer i de ulike produksjonsområdene.

Detaljert design og prosessdesign

NIRAS tilbyr også komplette detaljerte design og prosessdesign av næringsmiddelanlegg. Siden ekspertene våre dekker alle områder innen næringsmiddelrådgivning, kan vi tilby en komplett løsning som omfatter alt fra kjøling til design av rørsystemer, ventiloppsett og anleggsoppsett, samt plassering av tanker og pumper mv.

I tillegg håndterer NIRAS levering av prosessutstyr, bygninger og installasjoner for å sikre optimaliserte løsninger og design i produksjonsanlegget.

Hygienisk design

Skandinavisk kunnskap om hygieniske produksjonsmetoder er globalt svært anerkjent, og ekspertene våre har mange års erfaring med å sikre levering av de aller beste hygieniske løsningene når NIRAS designer næringsmiddelanlegg for en kunde.

NIRAS’ omfattende erfaring sikrer at vi leverer masterplaner og andre designløsninger med «beste praksis» hygieneløsninger og «beste praksis» moderne automatiserte produksjonsløsninger og produksjonsteknologier som er i full overensstemmelse med relevante lokale og regionale hygienekrav.

Optimalisering av bygningsdesign og produksjonsflyt for å oppnå optimale hygieneløsninger er også noe næringsmiddelvirksomheter kan dra fordel av på andre nivåer. En forbedring av mattryggheten vil ofte føre til forbedret effektivitet når det gjelder energiforbruk, daglig drift og produksjon, noe som også vil gi større profitt.

Bærekraftige løsninger

I NIRAS er bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål en integrert del av arbeidet, noe som gjenspeiles i alle faser av rådgivningstjenestene.

Vi bestreber oss på å sikre at næringsmiddelvirksomheter får mest mulig bærekraft for pengene, noe som gir de beste løsningene innen energi, vann og andre forsyninger, og samtidig forebygger mat- og annet produktsvinn.

På den måten sikrer vi at bærekraftige anleggsdesign også er en klok og fremtidssikker investering for kundene.

Porteføljen vår omfatter:

  • Masterplaner og industriell arkitektur
  • Conceptual design
  • Simulering av designintegritet
  • Grunnleggende design
  • Detaljert design

Vil du vite mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se også: