12 Industrial Architecture Lactosan Tower

Industriarkitektur og sivilsamfunn

NIRAS tilbyr et bredt spekter av konsulenttjenester innen arkitektur og bygg som er tilpasset de spesifikke behovene til næringsmiddelindustrien.

NIRAS’ eksperter tilbyr et solid teknisk fundament som hele kundens prosjekt kan baseres på. Fundamentet leverer de tekniske løsningene, CAPEX, tidsplanlegging, driftsutgifter, samt de industrielt arkitektoniske og bygningmessige analyser og design.

NIRAS’ team av industriarkitekter utarbeider design av produksjonsfasilitetene, noe som sikrer at næringsmiddelanlegget får en effektiv og strømlinjeformet flyt med høy og ensartet kvalitet. NIRAS’ industrielle arkitektur- og bygningsløsninger gjør det også mulig å sikre en Lean produksjon uten flaskehalser i de ulike produksjonsområdene.

Når NIRAS’ eksperter designer et nytt produksjonsanlegg, sikrer de at «beste praksis» for hygieneløsninger og «beste praksis» for moderne automatiserte produksjonsløsninger og teknologier er tatt med i designet. NIRAS’ løsninger er selvfølgelig i full overensstemmelse med relevante og gjeldende hygienekrav på nasjonalt nivå, samt i EU og USA.

Tett dialog og fleksible løsninger

I NIRAS er vi alltid i tett dialog med kundene i næringsmiddelbransjen slik at vi kan levere de best mulige løsningene i henhold til kundens behov. Uansett om kunden trenger å bygge en helt ny fabrikk eller å få utvidet et eksisterende anlegg, tar NIRAS seg av layoutplanleggingen av det nye området med stor oppmerksomhet på alle de viktige faktorene slik at kundens forventninger blir innfridd.

Basert på en helhetlig tilnærming inkluderer NIRAS’ eksperter en rekke faktorer i vurderingene når de skaper en industriell arkitektonisk design til kundens prosjekt. Dette inkluderer blant annet utstyrsløsninger, flyt når det gjelder produksjon, prosesser og personell, bemanningskrav samt helse- og sikkerhetsforskrifter.

Samtidig peker NIRAS’ eksperter også på andre faktorer som er relevante i næringsmiddelindustrien, for eksempel skiftmønstre, skifttider, energikrav, tekniske krav, forsyninger og tjenester. Takket være den omfattende erfaringen til ekspertene i NIRAS kan vi hjelpe kunden å få en mest mulig effektiv og lønnsom layout.

Plassering av anlegg

NIRAS’ eksperter kan hjelpe kunden med alle problemstillinger knyttet til identifikasjon av et passende sted for bedriftens nye produksjonsanlegg. Basert på forundersøkelsene kan NIRAS finne det riktige stedet ved å sette prosjektets behov opp mot fordeler og mulige ulemper ved potensielle steder.

For å avgjøre om stedet er egnet, analyserer NIRAS mulige steder på mikro- og makronivå i forhold til en rekke ulike faktorer.

NIRAS’ eksperter undersøker alle relevante elementer, for eksempel utfordringer med byggetillatelse, størrelse, jordens strukturelle tilstand, trafikkutvikling, støybegrensninger, restriksjoner i forhold til dyrelivet, regional og infrastrukturell kapasitet, nærhet til leverandører og kunder, forretnings- og byggekostnader, samt potensialet for utvidelse og menneskelig kapital.

For å sikre den best mulige plasseringen for et nytt anlegg, bruker NIRAS’ eksperter sine grundige og analytiske egenskaper til å sørge for at den potensielle plasseringen er optimal for kunden og virksomheten.

Bærekraft og sirkulær økonomi

NIRAS har et sterkt fokus på bærekraft og tilpasser prosjektene slik at de i størst mulig grad støtter FNs 17 bærekraftsmål.

Sirkulær økonomi er også et viktig element i NIRAS’ fokus på bærekraft. Hva angår NIRAS’ tjenester innen arkitektur og bygg, undersøker vi hvordan vi kan utarbeide regenerative anleggsdesign som prioriterer tilpasningsevne og gjenbruk av avfallsmaterialer og -komponenter.

Som et stort internasjonalt rådgivende ingeniørfirma har NIRAS eksperter innen alle ingeniørfag, og kundene kan alltid regne med vår profesjonelle rådgivning i alle aspekter av et prosjekt.

Vil du vite mer?

Morten Aae Olander

Morten Aae Olander

Market Director

Allerød, Denmark

+45 4038 0440

Se også: