Site Management

Prosjektledelse

NIRAS tilbyr prosjektledelse til næringsmiddelvirksomheter over hele verden. Ekspertene våre håndterer prosjekter i alle faser innen næringsmiddelindustrien, enten det er snakk om meieriprodukter, kjøtt, fjærkre, fisk, plantebaserte matvarer eller drikkevarer.

Uansett om kunden trenger hjelp til å lede hele prosjektet fra start til slutt eller bare ønsker å bruke NIRAS’ ekspertise ved spesifikke, vesentlige punkter i prosjektet, for eksempel i implementeringsfasen, står vi klare til å hjelpe kunden med ekspertkoordinering og prosjektledelse.

NIRAS’ prosjektledelse under implementering sikrer at prosjektene blir håndtert, koordinert og implementert på en profesjonell og rettidig måte. NIRAS’ prosjektledere sørger for konstant overvåking av prosjektprosessen i forhold til prosjektplan og budsjett.

Samtidig sørger prosjektlederne våre for å skape forbindelse mellom alle involverte parter i prosjektet og utarbeide regelmessige rapporter om fremdriften, mens de selvfølgelig også leder og håndterer ethvert problem, risiko eller endring som måtte oppstå. Sist, men ikke minst, styrer prosjektlederne hele teamet på en slik måte at alle parter oppnår de endelige prosjektmålene.

Prosjektstyring: Definisjon av beslutningstaking og ansvarlighet

Prosjektstyring er et viktig element i ethvert prosjekt, ettersom det danner grunnlaget for beslutninger. Prosjektstyring definerer strukturen i de ulike teamene, slik at ansvar, rapportering, kommunikasjon og beslutningstaking ivaretas optimalt.

NIRAS’ eksperter på prosjektstyring organiserer jevnlige møter med relevante personer for å informere alle om fremdriften i prosjektet holdt opp mot den planlagte tidsplanen.

Prosjektstyring tilfører kundens prosjekt den nødvendige strukturen som sikrer ansvar for den overordnede gjennomføringen av prosjektet. Prosjektstyring optimaliserer kundens investering, sørger for at vanlige fallgruver unngås og muliggjør samtidig en åpen og flytende kommunikasjon på tvers av teamene, noe som medfører større motivasjon og bedre resultater.

Risikostyring av prosjekter i næringsmiddelindustrien

Risikostyring er et viktig og løpende ansvar gjennom hele prosjektet. Risikostyring består i å identifisere og vurdere risikoer og deretter utvikle de riktige tiltakene for å avbøte potensielle konsekvenser av risikoen. I forhold til dette er det flere forskjellige slags risiko som må vurderes.

Den fysiske risikoen på stedet er selvfølgelig et viktig element i risikostyringen, men det er også mange andre faktorer som må vurderes. Risikostyringen vurderer også problemstillinger som økonomi, tid, kvalitet, infrastruktur, teknologi, juridiske rammer, beslutninger mv.

NIRAS’ eksperter på prosjektledelse vurderer hele risikosituasjonen i et prosjekt. Ekspertene identifiserer risiko og utvikler planer som sikrer at prosjektet kan forløpe sikkert mens det overholder alle lovkrav og standarder.

Bygg: Byggeledelse og koordinering

Når det gjelder byggefasen av et prosjekt, kan NIRAS’ erfarne byggeledere stå for det daglige ansvaret. Dette omfatter alt fra oversikt over byggeplassen til designledelse og kontraktsledelse til koordinering og kontroll av prosessen på stedet.

NIRAS’ byggeledere sørger også for at prosjektet holdes innenfor budsjett og tidsramme, og de håndterer eventuelle forsinkelser eller lignende problemer for å sikre at prosjektet følger planen.

For å sikre dette vil byggelederne løpende inspisere arbeidet og foreta kontroller for å verifisere at kvalitets-, helse- og sikkerhetsstandarder samt byggeforskrifter mv. overholdes i alle fasene av prosjektet. De vil også sende regelmessige og rettidige oppdateringer til de forskjellige teamene som deltar i byggefasen, samt til kunden og alle andre relevante interessenter.

Vil du vite mer?

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2938 2476

Se også: