Man holding his hand on pipes

Stavanger Kommune – Energirådgivning og Prosjektering av Energitiltak

Utfordringen

NIRAS har siden 2012 arbeidet med prosjektet energimerking, energivurdering av tekniske anlegg og energikartlegging av kommunens bygningsmasse. Basert på de rapporter som NIRAS har levert, har kommunen nå vedtatt gjennomført ca. 40 energitiltak. Det Enova støttede prosjektet er beregnet å være lønnsomt for kommunen. Vinteren 2014 gjennomførte kommunen en anbudskonkurranse om energirådgivning og prosjektering av tiltakene.

Løsningen

NIRAS har vunnet oppdraget om energirådgivning og prosjektering energitiltak i skoler og sykehjem. Avtalen går over tre år, og har et omfang på 4500 timer. En stor del av de lønnsomme tiltakene som skal gjennomføres er utskifting av ventilasjonsaggregat på skoler, noe som vil gi forbedret inneklima for mange elever, lærere og andre brukere av byggene.