Forvaltning, drift og vedlikehold

Vedlikehold og drift opprettholder standarden

Alle byggeprosjekter skapes ved at det gjennom prosjektering og produksjon tilføres en lang rekke av bygningsdeler og tekniske komponenter. Disse må vedlikeholdes og driftes i hele byggverkets levetid for at funksjon og standard skal opprettholdes.

Vi tilbyr en systematisk innsamling av dokumentasjon om tilførte bygningsdeler og tekniske komponenter som vil gi en god veiledning til hvordan drift og vedlikehold må utføres.

Oslo Prosjektadministrasjon as har erfaring med å få FDV materialet på plass til overtagelse av bygget slik at driftspersonalet kan forvalte bygget. En forvaltning basert på et tilfredsstillende grunnlag, kan forlenge levetiden for materialer og komponenter og redusere kostnadene til drift.