Energimerking og energivurdering av bygg

Man pasting a label on cupboard

Energimerking av bygg og energivurdering av tekniske installasjoner skal ifølge Energimerkingsforskriften utføres av kvalifisert personell.

Vi har den kompetanse og erfaring som kreves for en kostnadseffektiv og faglig solid energimerking.

Som kunde får du i tillegg gode råd for forbedring av byggets energiattest og om ønskelig energiøkonomisering og overgang til fornybar energi.

Utvalgte referanser

  • Stavanger kommune – Energimerking, energivurdering av tekniske anlegg og kartlegging av energitiltak for kommunens bygningsmasse, ca. 750 000 kvadratmeter
  • Ipark Eiendom AS’s bygninger i Innovasjonspark Stavanger
  • Øgreid Eiendom AS’s bygninger i Ankerkvartalet, Stavanger sentrum

Energimerkeforskriften

Energimerkingsforskriften krever at alle yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal være energimerket og ha en energiattest. Alle bygg skal ha energiattest ved salg eller utleie. Energimerkingen bygges på detaljert kunnskap om det aktuelle bygget, og dokumenteres ved en standardisert energiattest.

Les mer om at energimerking kan bli lønnsomt for byggeier!