Prosjektering

Closeuo og metal pipeline

Prosjektering av alt fra ledningsnett til anlegg

Bygging av VA-anlegg for 100 års levetid stiller store krav til et godt og grundig prosjekteringsgrunnlag. Det er også viktig at hvert enkelt prosjekt løser de lokale utfordringene på best mulig måte og at man unngår hurtig   forringelse av anlegget.

 

NIRAS kan tilby:

-          Beregning av mengder og dimensjoner

-          Prosjektering av vann-, avløp- og overvannsledninger

-          Detaljprosjektering av kummer

-          Prosjektering av LOD tiltak

-          Prosjektering av VA-anlegg

 

Vi har mange dyktige ansatte som har god kunnskap i bruk av velkjente prosjektering- og CAD verktøy.

 

Skal man bygge velfungerende VA-anlegg er man også avhengig av et godt samarbeid mellom alle involverte parter. NIRAS vil alltid bidra til en god dialog mellom alle parter i prosjekter.