Business Integrity

Å handle med integritet handler om å gjøre det rette, selv når ingen ser på, så det er å oppføre seg ærlig og alltid overholde høye etiske standarder, fordi det er den riktige tingen å gjøre - ikke bare for din egen umiddelbare fordel.

Integritet i virksomheten er det samme - det handler om å handle med anstendighet og ha en etisk kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. Og så handler det om fravær av aktiviteter som bedrageri, underslag, bestikkelser osv..

NIRAS arbeider systematisk med vårt Business Integrity Management System som et verktøy for å forhindre enhver form for korrupsjon og bestikkelser, og i vår egen praksis legger vi vekt på ansvarlighet og etikk.  NIRAS Compliance Unit er blant annet etablert for å håndtere korrupsjonssaker og mistanke om korrupsjon, og for å overvåke at alle forretningsenheter og datterselskaper etterlever NIRAS' retningslinjer for forretningsintegritet.   

NIRAS' Business Integrity and Ethics Policy er i samsvar med anbefalingene fra OECD og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC).

NIRAS abonnerer på FNs Global Compact og FIDIC. Gjennom disse har vi forpliktet oss til å opprettholde en rekke etiske standarder og internasjonale prinsipper.

Business Integrity

Statement on NIRAS Business Integrity and Ethics Policy (PDF)

NIRAS Integrity Management System (PDF)

Compliance unit

Description of NIRAS Compliance Unit (PDF)

Global Compact

Communication on Progress 2023

Global Compact Certificate (PDF)

Climate Account

Climate Account 2022 (PDF)

Transparency in supply chains

Modern Slavery and Human Trafficking Statement (PDF)

Safeguarding

NIRAS Principles of Safeguarding

Vil du vide mere?

Rasmus Klitgaard

Rasmus Klitgaard

Team Manager Peace, Stability & Governance

København, Denmark

+45 4810 4623

Merete Reeves

Merete Reeves

Quality and Risk Director

Allerød, Denmark

+45 4022 7602

Claus Jørgensen

Claus Jørgensen

International Market and Compliance Director - acr

København, Denmark

+45 4810 4458