Whistleblowing

NIRAS definerer korrupsjon bredt. Hvis det ikke håndteres riktig, er nepotisme og interessekonflikter også på vår liste over korrupt oppførsel.

NIRAS er et velrenommert globalt selskap, kjent for å betjene våre kunder med omsorg og også for å være en forbedrende og likt arbeidsplass for våre ansatte, faste så vel som midlertidige ansatte. Videre har vi et erklært mål om å bekjempe alle former for korrupsjon.

Dette ønsker vi å opprettholde og sikre, slik at enhver rapport om internt så vel som eksternt misbruk av betrodde midler eller makt, vanstyre, svindel, korrupsjon eller mistanke om korrupsjon etc. I tillegg til trakassering, mobbing og diskriminering på arbeidsplassen er viktig fordi de hjelper oss med å opprettholde vår forretningsintegritet og også for å forhindre økonomiske tap.

NIRAS' interne varslingsordning består av to kanaler:

  1. Varsling som gjelder korrupsjon
  2. Varsling som handler om diskriminering, mobbing og trakassering på arbeidsplassen

For detaljer om NIRAS' interne varslingsordning, og hvordan du kan benytte den, se denne lenken:

https://www.niras.com/about-niras/niras-internal-whistleblower-arrangement/

Noen land har etablert en offentlig varslingskanal der det også er mulig for varsleren å varsle om alvorlige straffbare forhold og andre alvorlige forhold. I Norge er denne funksjonen underlagt ulike tilsynsmyngigheter som du finner mer informasjon om her:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/Slik-kan-du-varsle-om-kritikkverdige-forhold/

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål

Rasmus Klitgaard

Rasmus Klitgaard

Sector Lead Peace & Stability

København, Denmark

+45 4810 4623

Merete Reeves

Merete Reeves

Quality and Risk Director

Allerød, Denmark

+45 4022 7602

Claus Jørgensen

Claus Jørgensen

International Market and Compliance Director - acr

København, Denmark

+45 4810 4458