Møt Cesilie – prosjektleder og spesialist i å finne gode løsninger til infrastruktursektoren

Cesilie

Cesilie arbeider på NIRAS' kontor i Trondheim som prosjektleder med spesialisering i jernbane og har lang erfaring fra infrastruktursektoren i Norge – en sektor hvor der er muligheter til å bidra til mer miljøvennlige løsninger med jernbane integrert mot andre transportsystemer.

«Hvis vi ser stor på det, er det som virkelig motiverer meg, å se hvordan vi direkte kan påvirke utviklingen av transportsystemer og muligheten til å være med på å forme løsninger, som kan redusere klimaavtrykket og skape en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Jeg blir inspirert av samarbeidet med mine dyktige kolleger, og i en travel hverdag er det å kunne ha det gøy på jobb viktig for meg,» forteller Cesilie.

I NIRAS er vi eksperter på tvers av fagområder – det gir 365 graders verdi for kunder og oss

Cesilie  jobber i Trondheim med kunder som har prosjekter over hele Norge og med et skandinavisk team dagligdags. Det innebærer daglige møter med kunder og kolleger i både Norge, Danmark og Sverige.

«NIRAS er en arbeidsplass, hvor vi har sterkt fokus kvalitet og tverrfaglig samarbeid. I vår skandinaviske kontekst jobber vi i team, som gir oss muligheten til å lære av hverandres kompetanse og erfaringer. Dette gir arbeidskulturen mangfold, og vi kan utveksle ideer og skape gode løsninger på tvers av ulike fagdisipliner,» sier Cesilie.

Cesilie sier at samarbeid på tvers gir flere fordeler. For det første gir det oss tilgang til et bredt spekter av kompetanse og erfaring fra ulike geografiske områder. Samarbeidet mellom danske og svenske kolleger bringer også med seg forskjellige perspektiver og tilnærminger til utfordringer, noe som kan føre til, at vi ser på flere ulike løsninger, enn hva vi tradisjonelt ville gjort.

For Cesilie gir jobben god mening, når hun samtidig er med og bidrar til et bedre og mer miljøvennlig transportsystem. Det gir en ekstra drive å se utviklingen ut av døren, og i den tidshorisont det nå tar å reformere transportsystemet.

Akkurat nå jobber Cesilie som prosjektleder med flere av NIRAS’ viktige jernbaneprosjekter i både planleggings- og byggefasen. I byggefase jobber hun f.eks på et InterCity prosjektet, som er en totalentreprise, hvor hun sammen med entreprenør prosjekterer og bygger ny jernbanetrase og jernbanetunnel. Videre jobber Cesilie som delprosjektleder på et kryssingssporprosjekt på Bergensbanen, hvor NIRAS er engasjert av Bane NOR for å utarbeide teknisk hovedplan og teknisk detaljplan med tilhørende reguleringsplan for tre kryssingsprosjekter. Tiltakene er nødvendige for å kunne bidra til at andelen gods på bane økes i takt med nasjonale mål.

«Å jobbe i infrastruktursektoren, spesielt innen jernbane, gir meg muligheten til å være med å utvikle og bygge transportsystemer, som er en viktig brikke for at samfunnet skal fungere. Jeg synes, det er spesielt spennende å jobbe innenfor jernbanen, fordi det har en avgjørende rolle i overgangen til mer miljøvennlig transport,» 

forteller Cesilie.

«Jeg opplever stor variasjon i prosjektene, jeg jobber med, og jeg drar nytte av erfaringer fra ulike faser. Akkurat nå er vi i oppstartsfasen for arbeid med fire tiltak på Kongsvingerbanen, som er et stort oppdrag, vi har fått tildelt av Bane NOR.

Jeg liker den tverrfaglige naturen til jobben min, det å kunne samarbeide med eksperter innen forskjellige fagområder. Å finne løsninger på komplekse problemstillinger og håndtere ulike utfordringer gir meg muligheten til å vokse og utvikle meg både faglig og personlig. Jeg føler meg privilegert over å kunne bidra til bedre og mer miljøvennlige transportløsninger,» forteller Cesilie.

Det viktigste for Cesilie i arbeidet på store prosjekter som prosjektleder

Som prosjektleder er hoveddelen av Cesilies arbeid å koordinere med ulike fagspesialister innenfor de ulike felt, hun jobber med i jernbaneprosjekter. Dette skjer ofte i samarbeid med både norske og skandinaviske kolleger, og hun er med på å sikre at alle holder seg på rett spor og opprettholder fremdriften.

«Det er spennende å følge prosjektene fra planlegging og prosjektering til bygging og implementering av løsningene.  Jeg jobber tett sammen med teamet i prosjektene for å sikre, at vi får brukt vår kunnskap, ekspertise og erfaringer, noe som er avgjørende for å lykkes i tverrfaglige prosjekter. God kommunikasjon og tillit på tvers er også viktig for å lykkes med store og komplekse prosjekter innen jernbane,» forteller Cesilie.

Vil du vite mere?

Cesilie Skorstad Iversen

Cesilie Skorstad Iversen

Project Manager

Trondheim, Norway

Se også