Simon Brøgger: Veiingeniøren som designer 3D-modeller av milliardmotorveier i Norge

Img 0878 (1)

Når NIRAS bygger store motorveier midt imellom de norske fjell, spiller ingeniør Simon Brøgger en avgjørende rolle. Han skaper 3D-modeller av motorveiene som viser presist hvor mye grus, asfalt og jord som skal brukes.

Simon Brøgger er utstasjonert på NIRAS’ kontor i Oslo. Her modellerer han store, datatunge BIM-modeller i 3D som viser hvordan de nye motorveien E39 og E16 bukter sig gjennom det norske landskapet. Building Information Modelling (BIM) handler om hvordan man bruker computerbasert 3D-teknologi når man prosjekterer, oppfører og drifter anleggsarbeid, for eksempel motorveier.

NIRAS har gjennom det seneste året bitt seg fast i et norsk marked hvor det investeres massivt i infrastruktur. Derfor tok 28-åringen Simon Brøgger turen fra NIRAS’ avdeling i Odense til kontoret i Oslo for å bygge 3D-modeller av de nye store veiene. Simon Brøgger er utdannet i bygningsteknikk fra Syddansk Universitet og har tidligere jobbet med 3D-prosjektering av veier og anlegg i Orbicon.

Hva er det mest spennende med å jobbe med veier i Norge?

Det er spennende å jobbe med veier i et land som ikke er like flatt som Danmark. Det gir noen andre utfordringer å bygge motorvei mitt imellom fjell og daler enn det vi kjenner fra veiplanlegging i Danmark.

Hva er du oppmerksom på når en ny motorvei skal bygges?

Det er en svær kostnad når nye motorveier skal bygges. Typisk koster det flere milliarder. Derfor handler det i stigende grad om at veiene ikke blir dyrere enn høyst nødvendig. Må det for eksempel bygges broer hvor veien skal gå, blir det fort meget dyrt. Samtidig vil man helst unngå at motorveien går gjennom folks hager, så myndighetene blir tvunget til å ekspropriere boligeierens grunn. Vi ønsker grunnleggende å sjenere så få mennesker som mulig.

Hva bruker dere 3D-modellene til?

Med hjelp fra 3D-modellene kan vi visualisere de store veiene for kundene våre. Det er en stor fordel når man sitter overfor kunder at man nøyaktig kan vise dem hvor og hvordan veien kommer til å gå. Utover det bruker vi modellene til å utregne hvor mye jord, grus og asfalt det skal brukes eller flyttes når den enkelte veien anlegges. Entreprenørene kan samtidig bruke modellen til å styre maskinene sine så de graver i de rette dybder og ikke går over veiens kanter når det skal legges ut asfalt og grus.

Hva er forskjellen på å gå på universitetet og være på jobbmarkedet?

Den største forskjellen er at alle de prosjektene og modellene jeg jobber med blir en realitet. Det gjorde de naturligvis ikke på universitetet hvor friheten var større fordi det alltid var tenkte eksempler. Det er derfor et stort ansvar forbundet med at prosjektene nå blir en realitet og ikke bare brukes i en teoretisk eksamen. Samtidig innebærer det økonomiske aspekt langt mere i den virkelige verden enn det gjør på universitetet.        

Vil du vite mer?

Simon Brøgger

Simon Brøgger

MSc Engineering

Allerød, Denmark

+45 6020 9777

Les også