Vilde Melvik har alltid følt seg trukket mot havet og det marine miljøet

Vilde Melvik

Vilde er NIRAS sin miljø- og havvindekspert, og den første ansatte i NIRAS Norge tilknyttet rådgivning innenfor vindkraft til havs/offshore wind. NIRAS er allerede sterkt posisjonert i Danmark, Sverige og UK med over 30 års ekspertise, og nå står Norge for tur.

Det norske markedet innen havvind er voksende og de første havvindprosjektene skal, etter alt å dømme, starte opp i 2024. Her skal Vilde, med sin ekspertise innen miljøkonsekvensvurderinger og feltarbeid knyttet til land- og havbaserte energiprosjekter, hjelpe våre kunder med å finne bærekraftige løsninger, samt  imøtekomme den økende etterspørselen etter faglige miljøutredninger som det stilles strenge krav om fra myndighetene.

Vilde startet i NIRAS 1. september 2023 og allerede første arbeidsuke  reiste hun ut til et havvindprosjekt i Sverige, etterfulgt av en tur til Danmark for å bidra inn i prosjekter der. 

"Feltarbeid er noe jeg trives veldig godt med, og de dagene jeg er på sjøen er nok de aller beste. Å starte første uken med feltarbeid ute i Østersjøen var helt topp, og en veldig god innledning til videre samarbeid med svenske kollegaer. Her jobbet jeg på prosjekt med Guillaume Vigouroux og Frida Seger, som begge kommer fra NIRAS sitt oppkjøp av AquaBiota og som har god kompetanse og erfaring med marine miljøundersøkelser," forteller Vilde og fortsetter. 

"Jeg har alltid følt meg trukket mot havet og det marine miljøet, samtidig som jeg ønsker å bidra til den grønne omstillingen og utfasing av fossile energikilder. Ikke minst fordi klimaendringer er en av de største utfordringene for det marine miljøet, og verden forøvrig. For meg er dette en vinn-vinn situasjon, hvor jeg bidrar til noe bra uansett hvordan man snur og vender på det. Det er en viktig drivkraft for meg."

"Norge og verden trenger mer fornybar energi. Norske myndigheter og næringslivet ønsker at dette skal skje raskt og at Norge skal ta på seg en ledende rolle innen offshore wind. Samtidig er det ekstremt viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser og tid til å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for videre konsekvensutredninger for miljø og samfunn. Uten dette kan det fort oppstå en situasjon liknende den vi så for landbasert vindkraft i Norge, med svært mye motstand," forteller Vilde.

Vilde På Felttur Sverige

Internationalt samarbeid og brobygger på tvers av Sverige, Danmark og UK

Med Vilde om bord har NIRAS en solid kompetanse som kommer mange til gode. Hennes kompetanse som tidligere miljørådgiver og erfaring med miljøkonsekvensvurderinger, i kombinasjon med tverrfaglighet, kunnskap om det marine miljøet i Norge, og erfaring med myndighetskontakt og norsk lovverk, gjør hennes omfattende kunnskap til en uvurderlig fordel i arbeidet med havvindprosjekter.

"En del av min rolle i NIRAS kommer i første omgang til å være å stå i lead for å gjøre oss synlig og få oss inn på det norske havvindmarkedet med miljøutredninger forut for havvindutbygging, samt bidra til å bygge opp et team av eksperter her i Norge. Jeg vil også bygge kompetanse gjennom havvindprosjekter i Danmark, England og Sverige, og på denne måten bidra til økt samarbeid på tvers av landegrensene," forteller Vilde.

Hun er klar til å legge grunnlaget for satsingen på havvind i Norge, og hennes lidenskap og dedikasjon skinner gjennom i alt hun gjør.

"Jeg går inn i denne rollen med masse driv og engasjement og ser at det vil være svært viktig å skape gode relasjoner og godt samarbeid på tvers av landegrenser. Jeg ser virkelig verdien av å ha dyktige og erfarne kollegaer å jobbe tett med. Godt samarbeid er helt essensielt for at vi skal lykkes med å få fotfeste på havvindmarkedet her i Norge," fremhever hun. 

Vilde ser frem til å bygge opp et tverrfaglig team, som kan stå mer på egne bein, samtidig som samarbeidet på tvers av landegrenser opprettholdes. På denne måte vil NIRAS være godt rustet til å ta på seg store omfattende prosjekter, noe miljøkonsekvensutredninger i all hovedsak er, samt støtte og veilede de fremtidige kundene våre gjennom hele prosessen.

En god arbeidsdag for Vilde

Vilde engasjeres av godt samarbeid og å omgås med motiverte og iherdige kollegaer, hvor tilnærmingen er å løfte hverandre opp og spille hverandre gode. Dette avspeiler arbeidskulturen i NIRAS.

"Jeg synes det er viktig med en romslig og åpen arbeidskultur med kunnskapsdeling, tillit og humor. I NIRAS får jeg nye impulser og møter nye mennesker og jeg setter pris på variasjon og mulighet til å veksle mellom å være på kontoret, jobbe ute i felt, og delta på seminarer og andre arenaer med nye bekjentskaper og faglig påfyll," avslutter Vilde.

Det norske marked innenfor havvind

Norske myndigheter har sendt tydelige signaler med sine ambisjoner om å legge til rette for utbygging av 30.000 MW havvind innen 2040.

I høst ble Norges første havvindpark åpnet i Nordsjøen, Hywind Tampen, som vil bidra med å elektrifisere gassinstallasjoner i Nordsjøen, og som regnes som verdens største flytende havvindpark.

De første kommersielle områdene for havvind på norsk sokkel ble åpnet i 2020, og nå er to av disse prosjektområdene, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, lyst ut. I de nye utlyste områdene er det snakk om kraftproduksjon som i hovedsak vil forsyne fastlandet med strøm.

Tidligere i år ble også 20 nye områder åpnet for utredning, og i første omgang vil det gjennomføres en strategisk konsekvensutredning i regi av Norges Vassdrags og- Energidirektorat (NVE). Videre vil det bli behov for prosjektspesifikke KUer, så her blir det mye jobb de kommende årene.  

Norske myndigheter har signalisert at havvind også skal bli Norges neste eksporteventyr, og at Norge skal bli en verdensledende havvindaktør.

Vilde På Felttur Sverige 2

Se også: